Amsterdam

De afdeling Amsterdam van de Basisinkomen Partij (BiPartij)


Kieskring 9 – Noord-Holland Amsterdam
Contactpersoon is: Ron Smit
Mail ron.smit@basisinkomenpartij.nl
Telefoon: 06 – 144 39 298*
Bestuur Amsterdam
Facebook
Twitter
Skype: duimelot2012
Facebook evenement voor de verkiezingen.

* Door een overvloed aan telefoontjes van telemarketiers wil ik vragen om een SMS te sturen of op Whatsapp of Skype te bellen. Anonieme telefoonnummers kan ik niet terugbellen. Dan gaat mijn telefoon een USSD-code uitvoeren, wat leidt tot niets.

Concept verkiezingsprogramma 2018 – speerpunten:

 • Kandidaten
  Punten van de amsterdamse kandidaten, die op de lijst komen.
 • Inkomen – Minimabeleid
  Regelarme Bijstand (RAB)
  invoeren als gemeentelijke voorloper van het landelijk leefbaar basisinkomen.
  Bijstand omhoog met 150 euro netto per maand (3) Eigen risico in de zorg gecompenseerd voor minima+. De kunstmatig opgelegde armoede voor de bevolking, ook wel Austerty, Verelendung of Leer van Calvijn genoemd, moet worden gestopt. Dit schaadt de burgers en de economie. Zelfs Klaas Knot (Directeur van De Nederlandsche Bank DNB) en IMF zijn tot die conclusie gekomen. Nu nog de verouderde politiek. Daarom:
 • Bestuur
  Burgerinitiatieven, bewegingen en platforms burgerparticipatie in het bestuur van de stad.
 • Milieu – Schone stad
  Geluidsnivo in de stad omlaag. Onnodig lawaai van vliegtuigen (1), machines, auto’s en motorfietsen (2) en dergelijke tegengaan. Vliegbewegingen boven de stad minimaliseren. Invoeren van geluidsnormen in stedelijke gebieden. Airbnb overlast verminderen. Bij bouwactiviteiten, die gepaard gaan met geluidsoverlast, altijd netto financiële compensatie voor de omwonenden. Dezelfde aandacht voor de luchtverontreining van fijnstof, asbest en de toenemende WIFI zoals het nieuwe 5G en andere radiostraling. Bevorderen elektrisch rijden (2). Geluidsbeleid gemeente Amsterdam.
  Plasticafval recyclen in plaats van de verbrandingsovern in.
 • Bereikbaarheid en hinder
  Amsterdam is geen pretpark. Grote evenementen uit de binnenstad verplaatsen. De Marathomloop kan ook worden gelopen rond de Sloterplas ipv door het Centrum van Amsterdam. Ook de Gayparade-bootjes hebben meer ruimte op de Sloterplas.
 • Economie
  MKB-gerichte punten onderzoeken, want ondernemers zijn ook belangrijk.
  Lokale munten zoals Florijn en Makkie.
  Voor een Makkie zwemmen in het Flevoparkbad?
  Ondernemen vanuit een uitkering.
 • Justitie
  Cannabis decriminaliseren en legaliseren.
  Psychisch geweld net zo hard bestraffen als lichamelijk geweld.
 • Ruimtelijke ordening
  Stadslandbouw, buurtmoestuinen.
  Internetverbingen zijn publieke voorzieningen en moeten normaal worden betaald ipv commercieel hoogbetaald.
 • Punten uit de eigen enquete van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam.
 • Punten die de uitkomst zijn van de afgelopen Burgertop in Amsterdam.

(1) Boven de stad vliegt met grote regelmaat een aantal vliegtuigen met zuigermotoren, die een harde bromtoon produceren. Mogelijk zijn dit zeer oude vliegtuigen, die niet aan de huidige norm voldoen. Ook reclamevliegtuigen met een spandoek produceren teveel geluid, omdat mensen dan eerder naar boven kijken.
(2) Toen ik langs het oplaadpunt voor elektrische voertuigen liep van uit het Amstelstation ter hoogte van de banketbakkersschool op de Wibautstraat, kwam er net iemand aanrijden met een elektrische motorfiets. Ik heb gesproken met de bestuurder, die er helemaal van weg is. “Ik rijdt voor weinig heen en weer tussen Schagen (in de kop van Noord-Holland) en ik heb veel minder storing en onderhoudskosten aan deze motorfiets dan de motorfiets die ik hiervoor had”. Bovendien is het ’s nachts opladen gunstig voor de elektriciteitscentrales, die streven naar een constante belasting van het elektriciteitsnet over 24 uur per dag.
(3) Armoede is een gebrek aan geld. De kosten van de Dienst Armoedebestrijding kunnen beter direct worden uitgekeerd aan de minima in plaats van razzia’s bij de minima te houden onder het mom van ‘armoedebestrijding’.

Mogelijke extra punten:

 • Gratis Openbaar Vervoer (buiten de spits) voor stadspashouders en mantelzorgers.
 • Individueel Openbaar Vervoer in de vorm van elektrische (deelauto’s).
 • Sociale samenhang bevorderen door meer economie met lokale munt.
 • Armoedebestrijding onder minimuminkomen. Doelgerichte schuldhulpverlening.
 • Herziening plannen voor OV.
 • Veiligheid in de stad.
 • Hoeveel toerisme is wenselijk voor de stad.
 • Help mee! Maak jouw gemeente #schuldvrij

Mogelijke samenwerking:

– Morgenavond, maandag 10 juli 2017, vindt vanaf 19:30 uur in het café van de Plantage Dok (Plantage Doklaan 8-12) een heel belangrijke bijeenkomst plaats waarop zal worden besloten of en zo ja, hoe we met een zogenaamde “burgerlijst” of “burgerplatform” gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in 2018. Het initiatief daartoe is genomen door Melissa Koutouzis (European Alternatives), Thomas de Groot (Commons Assembly), Jelle de Graaf (Piratenpartij Amsterdam) en Menno Grootveld (namens DiEM25.nl).

Het grote voorbeeld is de manier waarop soortgelijke burgerbewegingen, voortgekomen uit buurtcomité’s en actiegroepen, in tal van Spaanse steden aan de macht zijn gekomen. Wij denken dat het hoog tijd wordt dat ook wij in Amsterdam onze stad terugeisen, en dat we een dam opwerpen tegen de neoliberale verloedering van de stad en de hand over hand toenemende ongelijkheid. Wij doen dat vanuit een positieve grondhouding, dwz. dat we niet overal tegen zijn, maar vanuit een optimistisch perspectief een aantal nijpende problemen in de stad willen aanpakken.

Als je mee wilt doen aan ons initiatief en er een actieve bijdrage aan wilt leveren, ben je morgenavond van harte welkom.

We verwachten dat de bijeenkomst ongeveer twee uur zal gaan duren.

– Vereniging Basisinkomen – Vorig jaar hebben we samen met de Vereniging Basisinkomen Amsterdam de Avond van het Basisinkomen georganiseerd.

Kandidaten gevraagd voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor Amsterdam:

Heb je zin om mee te doen als kandidaat voor de Basisinkomen Partij voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor Amsterdam in 2018? We staan open voor de eigen punten van de kandidaten.. Uiteraard is affiniteit met basisinkomen gewenst. Mogelijk weet je nog meer mensen? Als je mee wil doen, stuur een mail naar Ron Smit. (zie boven)

Vergaderen

In oktober is de eerste vergadering van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam gepland. Wij zoeken een lokatie voor ongeveer 10 personen. Aanvullend vergaderen kan via het bekende programma Skype op de computer.

Algemeen:

De meerwaarde van arbeid moet terugkomen bij de mensen.

Aandachtspunten:
Een nieuwe flyer worden gemaakt, waarop de nieuwe speerpunten van de Basisinkomen Partij afdeling Amsterdam staan. Ook de Stemwijzer moet ingevuld worden.

Werkdocument

Share