Basisinkomen-Loontabel

Basisinkomen daalt Loon* stijgt Totaal inkomen stijgt
€1500,- €0,- €1500,-
€1250,- €500,- €1750,-
€1000,- €1000,- €2000,-
€750,- €1500,- €2250,-
€500,- €2000,- €2500,-
€250,- €2500,- €2750,-
€0,- €3000,- €3000,-

*Noot: voor ‘loon’ kunnen ook worden gezien andere inkomsten of ontvangsten uit bijvoorbeeld pensioen, rente, handel, huuropbrensten enzovoort.