Een broodfonds voor iedereen?!

Een broodfonds voor iedereen?! Wanneer je als zelfstandige gaat werken dan laat je een aantal regelingen los die voor mensen in loondienst vanzelfsprekend zijn. Eén daarvan is een voorziening wanneer je arbeidsongeschikt wordt (geheel of gedeeltelijk). Als zelfstandige betaal je al snel een paar honderd euro per maand aan premie om die af te dekken. […]

Basisinkomen en het verhaal van Jan*

Laatst sprak ik met Jan over een mogelijk onvoorwaardelijk basisinkomen. Hij reageerde hier enthousiast op omdat hij nu in een hele moeilijke uitkeringssituatie zit. Jan krijgt ongeveer € 900,- per maand, een bedrag waar hij niet van kan rondkomen. Wanneer hij een leefbaar gegarandeerd basisinkomen zou krijgen dan wist hij het wel. “Ik zou een […]

Basisinkomen en Dierenrechten

Dierenrechten zijn een zeer omstreden kwestie omdat er in een wereld waar er geen mensenrechten zijn, dierenrechten niet gedefinieerd worden als een preventiemaatregel, maar meer als een ‘na-effect’-maatregel. Als we dus kijken naar de patronen die ontstaan ​​als je een samenleving hebt die extreme armoede toestaat​​, begint het dier de rol van ‘liefde’ in het […]

Partijprogramma: Rentevrije Economie

De hedendaagse economie is onlosmakelijk verbonden met rente. Dit is een begrip dat tezamen met rendement een allesoverheersende rol is gaan spelen in de afgelopen neoliberale decennia in de wereldwijde economie. In de economie van begeerte is rente of rendement de winst op geïnvesteerd of uitgeleend vermogen. Het is een boom die tot ongrijpbare en […]

Infoavond basisinkomen Archipel

“Bestuurscommissielid Rick Vermin wil een wijk in Amsterdam Oost als experiment voor het invoeren van (een vorm van) het Basisinkomen. Wij willen het publieke debat hierover aanzwengelen.” Beste Indische buurtburgers en communities, Jullie hoorden allemaal wel het een en ander over het basisinkomen. Misschien heb je er je mening over klaar of weet je er […]

Iedereen heeft recht op hetzelfde

Iedereen is letterlijk hetzelfde, hetzelfde fysieke wezen. Superioriteit en inferioriteit worden geboren als ideeën, als denkbeelden en zelfdefinities in de geest, die niet overeenkomen met de realiteit: dat iedereen één en gelijk is, dat iedereen hetzelfde wezen is. Omdat iedereen één en gelijk is, heeft iedereen recht op hetzelfde. Dat is het recht op leven […]