Pleidooi voor een Basisinkomenfonds

Zoals met het fonds voor gasbaten is voorgesteld begin jaren zestig van de vorige eeuw zou ik willen pleiten een (staats)fonds voor het basisinkomen in het leven te roepen. Bijvoorbeeld: Als we sinds 1965 de aardgasbaten in een fonds hadden…

Hoogste tijd om de economische oorlog tegen elkaar te stoppen

We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen. Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te…

Finland doet proef met hongerinkomen als basisinkomen

Vele mensen noemen het bedrag genoemd door Finland een basisinkomen, wat vanuit de grond FOUT is. Het bedrag van € 560,- per maand voor 2000 uitkeringsgerechtigden in Finland voldoet niet aan enige BASIS om van rond te komen; het ligt onder…
,

Verkiezingsprogramma

V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a IN HET KORT Basisinkomen Partij 2017 _______________________________ Deze wereld is onze schaduw en we moeten onze schaduw in de ogen kijken - hij volgt ons overal: als geld, als consumptie, als…

Hoeveel is €100,- waard die je verdient met jouw werk?

Er gaat grofweg 1/3 af aan inkomstenbelasting. Dan blijft er € 66,- over. Als je er spullen mee gaat kopen betaal je BTW (gemiddeld zeg 20%) dan blijft er € 66,- minus € 13,20 = € 53,- over. Rente In alles wat je koopt is de rente…

Basisinkomengarantie en Pensioenen

In een basisinkomengarantiesysteem zal de noodzaak aan werkeloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen niet meer bestaan. De genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die…