Congresboek 2 Mei 2015 Basis Inkomen Partij (BIP)

PuntTijdActie
015Leden controleren op lidmaatschap met lijst.
15Johan doet een voorwoord.
25Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter(s) stelt/stellen zich voor + algemene voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen. Congresvoorzitter introduceert congresprincipes.
35Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aan (Art. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht
460Congresvoorstel voorlezen (Martijn) 6 van de 10 punten.
560Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
640Congresvoorstel voorlezen (Martijn) rest (4) van de 10 punten.
720Amendementen bespreken + in stemming brengen
8Napraten met koffie en thee