Congresboek 4 oktober 2014 Basis Inkomen Partij (BIP)

PuntTijdActie
115Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter stelt zich voor + voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen
25Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aanArt. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht.
3 5Verkiezingscommissie maakt nieuwe voorzitter bekend
4 5De voorzitter stelt zich voor
5 5Martijn de Graaf doet rapportage als voorzitter van het geschillencollege
630Reflectieronde leden (max. 2 min. spreektijd per persoon)
715

 

Bestuur doet verslag van het afgelopen jaar. Aankondiging: de notulen worden openbaar gemaakt aan de leden. Bestuursleden geven aan wat zij hebben gedaan de afgelopen tijd (Gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen, opstappen RobV., Tegenlicht Meetup deelname en toekomstige plannen).
815Vragenronde leden
960Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
1030Amendementen bespreken + in stemming brengen
115Reflectieronde leden
1210Permanente verkiezingscommissie samenstellen
1315Nieuwe bestuursleden stellen zich voor (2 x 7,5 min.)
1430Koffie- en theepauze
1530Besluitvormingscommissie samenstellen art. 4.11 lid 3. De Besluitvormingscommissie beslist over nummering en volgorde van plaatsing van moties en amendementen in de congresboeken.
Kieskringcommissie samenstellen (harde eis voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017: er moet in elke kieskring een afdeling met minstens 10 leden zijn + 30 ondersteuningsverklaringen bij een verkiezing. In deze commissie dient 1 persoon per kiesdistrict deel te nemen. Belangrijk om te zorgen dat we vertegenwoordigers/leden krijgen in de kringen waar nog geen vertegenwoordiging is. zoals…….)
1630Einde en napraten