Hoogtijd

Het is hoog tijd voor het Basisinkomen!

Congresregelement

Congresregelement Basis Inkomen Partij (BIP) Motie's 1. Een motie mag maximaal 300 woorden tellen Een goede motie …: … is concreet en heeft m.a.w. 1 focuspunt of onderwerp. … is bespreekbaar door alle rollen. … houdt rekening…

Over participatiebanen en wat de farce ervan is

Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering, maar de problemen met gedwongen werken zonder loon zijn groot. Bijstandsgerechtigden krijgen geen loon voor het werk dat zij verrichten en de onkostenvergoeding is volstrekt…