Extra

Nog niet alle links werken optimaal. Dit word zo snel mogelijk verholpen. Als een link niet werkt of er ontbreekt een link, geef dan een reactie terug. Online lid worden is getest en functioneel. Zie ook menuoptie lid worden. Wilt u geen…

Congresagenda 2015

Hierbij ben je uitgenodigd voor het bijwonen van de Landelijke Ledenvergadering op 2 mei 2015 in het gebouw ‘Welzijn Woerden’ aan de Rembrandtlaan 2 te Woerden. Aanvang om 11.00 uur (zaal open om 10.30 uur: de koffie en thee staat…

Huishoudelijk Reglement

Download het Huishoudelijk Reglement Versie na de ledenvergadering van 4 oktober 2014

Taakverdeling

Ieder bestuurslid krijgt één of meerdere taken toebedeeld, draagt daarvoor volledige verantwoordelijkheid en krijgt van het bestuur, binnen de gestelde grenzen, het vertrouwen om deze taken uit te voeren. 1. Contacten met andere organisaties:…

Taakverdeling

Ieder bestuurslid krijgt één of meerdere taken toebedeeld, draagt daarvoor volledige verantwoordelijkheid en krijgt van het bestuur, binnen de gestelde grenzen, het vertrouwen om deze taken uit te voeren. 1. Contacten met andere organisaties:…

Standpunten

Het leefbaar basisinkomen van de Basisinkomen Partij is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing van een maandelijkse toelage…