Standpunten

Het leefbaar basisinkomen van de Basisinkomen Partij is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing van een maandelijkse toelage…

Lokaal

De Basis Inkomen Partij is gevestigd in een aantal steden in Nederland.

Lokaal

De Basis Inkomen Partij is gevestigd in een aantal steden in Nederland.