Financiering Basisinkomen

  Structurele aanpassingen Het basisinkomenvoorstel van de Basisinkomen Partij is niet gestoeld op het betrekken van overheidsfinanciën ten bate van de basisinkomens van mensen. De overheid is niet in staat de bedragen op het niveau…