Sociale werkplaatsen moeten voor arbeidsgehandicapten zijn

 De Participatiewet staat voor mensen met beperking bij gewone bedrijven te plaatsen en mensen met opleidingen in de sociale werkplaats. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door…

Door niet te stemmen breng je geen verandering

De uitslag van de verkiezingen wordt bepaald door het aantal wel uitgebrachte geldige stemmen. De niet uitgebrachte stemmen worden versleuteld naar ratio van het aantal wel uitgebrachte stemmen. Er wordt weleens gedacht dat alle niet uitgebrachte…

Congresreglement 2015

Congresreglement Basisinkomen Partij 2 mei 2015 Aankondiging en agenda van het congres Het congresreglement worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd, dus vrijdag 27 maart 2015. Deze aankondiging geldt als…