Partijprogramma: Rentevrije Economie

De hedendaagse economie is onlosmakelijk verbonden met rente. Dit is een begrip dat tezamen met rendement een allesoverheersende rol is gaan spelen in de afgelopen neoliberale decennia in de wereldwijde economie. In de economie van begeerte…

Infoavond basisinkomen Archipel

"Bestuurscommissielid Rick Vermin wil een wijk in Amsterdam Oost als experiment voor het invoeren van (een vorm van) het Basisinkomen. Wij willen het publieke debat hierover aanzwengelen." Beste Indische buurtburgers en communities, Jullie…

Iedereen heeft recht op hetzelfde

Iedereen is letterlijk hetzelfde, hetzelfde fysieke wezen. Superioriteit en inferioriteit worden geboren als ideeën, als denkbeelden en zelfdefinities in de geest, die niet overeenkomen met de realiteit: dat iedereen één en gelijk is,…