Ondersteuningsverklaring Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R

Samenvoeging van aanduidingen Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R samen met Partij voor Kinderbelangen Hoe lever ik een ondersteuningsverklaring in? Een ondersteuningsverklaring (model H 4) is een schriftelijke verklaring waarmee…

Hoogste tijd om de economische oorlog tegen elkaar te stoppen

We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen. Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te…

Finland doet proef met hongerinkomen als basisinkomen

Vele mensen noemen het bedrag genoemd door Finland een basisinkomen, wat vanuit de grond FOUT is. Het bedrag van € 560,- per maand voor 2000 uitkeringsgerechtigden in Finland voldoet niet aan enige BASIS om van rond te komen; het ligt onder…