De Participatiewet staat voor mensen met beperking bij gewone bedrijven te plaatsen en mensen met opleidingen in de sociale werkplaats.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek in de sociale werkvoorziening.

  • De WSW kende drie doelstellingen:
  1. het realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor de arbeidsgehandicapte die daarop is aangewezen en daarvoor is geïndiceerd,
  2. het behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte en
  3. het zo mogelijk realiseren van uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan.
  • Afbakening ten opzichte van zorg en arbeidsmarkt:
  1. De WSW is het sluitstuk van het wettelijk arbeidsmarktinstrumentarium. Als werken met behulp van de Wsw niet lukt, dan is er voor de arbeidsgehandicapte geen alternatief meer beschikbaar.
  2. Mensen die zorg en zinvolle daginvulling nodig hebben komen uit bij dagbesteding in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Er zijn verschillen in de ligging van de ene sociale werkplek en de andere vergeleken met dagbesteding.

Met de komst van de participatiewet is er geen instroom meer van arbeidgehandicapten in de sociale werkplaatsen. Deze plekken worden meer en meer gevuld door gezonde werkloze mensen.

De zorg voor de gehandicapte medemens zal dan bestaan uit dagbesteding, die gefinancierd wordt door de bijzondere ziektekosten.

Het is duidelijk dat er een plaats moet zijn voor arbeidsgehandicapten, de Basis Inkomen Partij is voor het terugdraaien van deze maatregel.