Geplande veroudering in het leefbaar Basisinkomensysteem

We gaan kijken naar de reis van een waterkraan. Deze bepaalde kraan wordt in bouwmarkten verkocht voor een prijs die het betaalbaar maakt voor diegenen met minder geld. Nu, deze kraan heeft een garantie van maar een jaar! Hij gaat 2 jaar mee. De persoon nu die de kraan koopt, koopt het omdat dat alles is wat ze zich kunnen veroorloven. Wat niet gerealiseerd wordt is dat de kraan 2 jaar later kapot gaat, het knakt gewoon, het was ondeugdelijk ontworpen met de bedoeling om kapot te gaan en het dwingt de persoon – die zich de kraan al nauwelijks kon veroorloven – een andere kraan te kopen, anders kunnen ze simpelweg het water voor de leidingen niet krijgen, kunnen ze zich geen andere kraan veroorloven en zitten ze uiteraard diep in de problemen en dus gaat prioritering plaatsvinden. En sommige punten moeten er dus onder lijden zodat deze ene kraan gekocht kan worden en het water weer kan stromen.

Dit is één van de zeer vreemde dingen die door het menselijke ras als ‘normaal’ aanvaard wordt i.e. om geplande veroudering te hebben, omdat het op het economisch niveau gerechtvaardigd wordt dat dit voortdurende proces van vervanging van producten na een korte garantie ‘het creëren van banen en werkgelegenheid’ is. Maar in feite is het het plaatsen van enorme druk op de hulpbronnen van de wereld, omdat je moet blijven creëren en/of meer middelen uitbrengen om door te blijven gaan met het produceren van meer verouderings-geplande producten en het blijven vervangen – waar een product 30-40-50 jaar mee zou kunnen gaan – het nu één tot twee jaar zal meegaan, wat betekent dat – in een levenscyclus van een enkel gezin of van een enkel persoon – hetzelfde product vele malen zal worden gekocht.

Sommige bedrijven en economen zijn met een nog slimmer idee gekomen, ze hebben het proces van een product als de mobiele telefoon door een proces van evolutie gehaald. Hoewel ze al weten wat het volgende product en het model gaat worden; hetzelfde doen ze met auto’s – ze zullen de illusie creëren dat er iets beter is, dus in zekere zin de mens assisterend om Geplande Veroudering te accepteren “Ik zal de volgende gadget krijgen / ik zal de volgende auto krijgen”. In plaats van vanaf het eerste punt een auto van werkelijke waarde te creëren of een mobiele telefoon van werkelijke waarde die lang meegaat en die minder druk op het milieu  zal zetten, minder druk op het beschikbare inkomen van een gezin om meer te kunnen spenderen aan een breder scala van dingen, aldus banen en werkgelegenheid creërend.

Nu, in Basisinkomen moet men begrijpen dat men het systeem niet onvoorwaardelijk kan accepteren en men geen onvoorwaardelijk basisinkomen kan verlenen in een eindig systeem. Het is hetzelfde punt als de Geplande Veroudering, je veroorzaakt dat het wereldsysteem verouderd (incourant) raakt vanuit het perspectief van het feit dat het zal mislukken, want het zal een eindeloze put zijn die je moet vullen. In een eindig bestaan moeten de hulpbronnen zeer zorgvuldig gemeten en vervolgens gedistribueerd worden. Dat is waarom in een gegarandeerd Basisinkomensysteem, mensen met genoeg geld niet in aanmerking kunnen komen voor een inkomen; degenen die niet genoeg geld hebben komen in aanmerking voor een inkomen, onvoorwaardelijk. Nu wordt de term ‘onvoorwaardelijk’ relevant en specifiek.

Verder binnen een systeem van Basisinkomen Gegarandeerd dienen de producten gemaakt worden binnen de context van het behoud van de grondstoffen in de Wereld en daarom moet het ontworpen worden om zo lang mogelijk mee te gaan, omdat de toegevoegde waarde van een product – wat de basis is van het creëren van een duurzaam economisch systeem – het arbeidspunt is en die stelt men mathematisch gelijk aan elkaar; en door het beschikbaar hebben van alle informatie over iedereen en het hebben van wat er beschikbaar is in de wereld binnen het geplande model, kan men exact plannen wat er moet gebeuren met elk product, het in het systeem verplaatsen om ervoor te zorgen dat uiteindelijk, elke persoon op Aarde een effectief Basisinkomen Gegarandeerd heeft en degenen die meer willen verdienen kunnen dat doen en rijk worden, als ze dat willen. Op deze manier overleeft het kapitalisme, vindingrijkheid wordt heilzaam en het bedrog en de illusie die wordt gecreëerd door middel van public relations en de publieke leugen van veroudering verdwijnt en de wereldhulpbronnen worden duurzaam, het gebruik van energie wordt duurzaam, de economie wordt duurzaam en vrede en harmonie worden duurzaam, omdat oorlog overbodig wordt om het kapitalisme gaande te houden.

En in zekere zin is Geplande Veroudering een oorlog tegen de armen, omdat het de armen zijn die opgezadeld zijn met het kopen van de goedkope producten, omdat ze zich niets anders kunnen veroorloven, maar ze dan gedwongen zijn om het te blijven kopen na elke één of twee jaar – niemand schijnt het te merken. Geplande veroudering vermindert juist de capaciteit van de armen om voor zichzelf en maakt ze armer. En vanwege de mechanisatie van het product, de creaties en het ontwerp = hebben minder mensen banen, dus er zijn nog minder mensen die kunnen kopen en degenen die kunnen kopen worden door de geplande veroudering gevangen gehouden in cycli van het moeten vervangen van producten die gewoonweg niet ontworpen zijn om lang mee te gaan in de eerste plaats, hetgeen juist cycli van meer en meer armoede veroorzaakt; meer en meer mensen voortdurend onder een psychologische dreiging die uiteraard het hele andere gebied van ons psychologie business model bouwt, waar niemand ooit exact weet hoe iedereen te helpen, omdat: iedereen is alleen maar bereid om een mening te delen. En het punt van een mening is dat het je toestaat om het verkeerd te hebben en je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen – precies hetzelfde als geplande veroudering. Dus onze psychologie volgt ook een model van geplande veroudering.

Het recht van de mens op een ​​leven dat waardig is en dat is gebaseerd op het begrip van hoe de geest werkt en hoe relaties functioneren = dat is gewoon verouderd, we kunnen die problemen niet oplossen want dat is wat psychologen me vertelden: “We kunnen de problemen van bijvoorbeeld leerstoornissen niet oplossen, omdat de psycholoog dan Achterhaald zou worden.” Dus geplande veroudering binnen de psychologie bijvoorbeeld is: om nooit iemand te genezen, hetzelfde in de medische wereld weet je wel: behandel symptomatisch betekent voorkom de ziekte niet, want als je de ziekte voorkomt = Big Pharma kan niet langer geld verdienen en zelfs de weinige banen die er nog zijn overgebleven van het systeem raken verloren.

Dus hebben we een systeem in volledige wanhoop, maar we willen niet Zelf-Eerlijk zijn over de situatie waarin we ons bevinden. En daarom, omdat op een bepaald niveau de mens begrijpt dat er een wiskundig probleem is en het feit dat de aanvaarde geplande veroudering bestaat omdat ze begrijpen dat in dit stadium het banen doet creëren en het ook een vorm van bevrediging geeft, want je kunt uitgaan en je voorgeprogrammeerde hersenspoeling bevredigen door je goed te voelen als je iets koopt, ik bedoel je bent geprogrammeerd om dat te doen, dat is de opzet en het ontwerp en de toewijding van Public Relations, om ervoor te zorgen dat je een ‘koopervaring’ hebt waar je je goed voelt en ze hebben dat bereikt omdat het zeer effectief werkt. Maar omdat mensen weten dat dit een mathematisch punt is, weten ze ook als men hen een onvoorwaardelijk basisinkomen belooft waar er geen checks en uitbalanceringen zijn op basis van de fundamentele economische stroom van geld, dat het niet kan werken – dus ga je daarvoor geen steun krijgen. Je moet een praktisch model hebben dat eigenlijk een goed begrip toont van de processen die gaande zijn en hoe deze processen op iedereen een economische invloed hebben. En waarom we bijvoorbeeld een oogje dicht zouden doen naar het effect van geplande veroudering en hoe het de armen beïnvloedt – je moet laten zien dat je enig bevattingsvermogen van de werkelijkheid hebt en we weten al dat onze economen dat niet hebben, omdat ze dingen als Geplande Veroudering hebben uitgevonden en ze het gerechtvaardigd hebben. Ze hebben dingen uitgevonden als een Economie gebaseerd op schulden en het verwijderen van arbeid als een waarde, daarmee toestaande dat de waarde van de mens en het mensenrecht verminderd worden – en ze hebben het gerechtvaardigd.

Dus de economen zijn slechts een deel van de geplande veroudering en op een bepaalde manier is hun bestaan ook achterhaald, want ze zijn van geen waarde voor de toekomst van het menselijk ras zoals ze nu bestaan. Dus hun geplande veroudering is nu van kracht, je kunt niets vertrouwen wat ze zeggen, omdat: ze geen flauw benul hebben. Ze zijn gewoonweg informatie gevolgd die in boeken werd geschreven en ze hebben nooit de meest elementaire wiskundige berekeningen gedaan van het daadwerkelijk evalueren van de aard van de werkelijkheid zoals die nu bestaat, het identificeren van de problemen en het oplossen ervan – dit is wat we doen bij de Basisinkomen Partij, wij gaan naar de wortel ervan en we vinden uit wat precies het probleem veroorzaakt en dan presenteren wij een oplossing.

Dus wij zijn echte mensen, is tijd dat je ook echt wordt – vergezel ons.

Tekst: Sylvie Jacobs