Compackt manifestInleiding:  Er is kritiek vanuit de samenleving op de ontwikkelingen binnen Nederland en de Europese Unie. Steeds meer mensen zijn onzeker over hun baan, hun levensonderhoud en de algemene kwaliteit van leven voor zowel mensen als het milieu. Door de veranderde samenleving zijn tradities aan verandering toe. Ook de traditie ‘Werken voor je centen’  waar iedereen mee is opgevoed. Wij vinden het rechtvaardig om alle mensen een basisinkomen te geven omdat iedereen daar recht op heeft. Met het basisinkomen bannen we o.a. (kinder)armoede uit in onze maatschappij. Het is geen gratis geld maar een manier om dat te kunnen doen wat bij je past en waar je gelukkig van wordt. Het werken voor geld blijft zeker bestaan, maar wij vinden een financiële basis heel belangrijk zodat je van niets of niemand afhankelijk bent.

Het basisinkomen zal niet alleen veel van onze zorgen wegnemen, het zal ook een begin zijn van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waar mensen geen nummers meer zijn, arbeid niet meer onderschat wordt op de waarde die het heeft en iedereen weer vrijheid mag ervaren. Daarom willen wij een basisinkomen invoeren – omdat iedereen een goed leven verdient.

De samenleving kent een aantal pilaren;  Democratie, Economie, Leven en werken, Educatie, Milieu en ecologie, Zorg, Wonen en volkshuisvesting.
Dit document bespreekt kort deze pilaren en de volgende zaken worden als rode draad gebruikt. Centraal staan hierbij de Rechten van de Mens en de SDG’s van de Verenigde Naties:

GELIJKWAARDIGHEID, VRIJHEID, VERANTWOORDELIJKHEID, VERTROUWEN, MINDER REGELS EN DOEN.

Onze doelen: Het welzijn van mensen, bestaanszekerheid, werk en veiligheid worden verbeterd  door de invoering van het basisinkomen. Een goed milieu en onderwijs staan hierbij voorop.
Onze economie moet crisisbestendig en minder afhankelijk zijn met een parallel munt.
Burgerparticipatie met referendum, directe democratie en stemming via internet.

Democratie: In Nederland komen alle besluiten democratisch tot stand. Maar is dat wel zo? Mensen haken af door gebrek aan visie, partijpolitiek en gebrek aan vertrouwen in de overheid. Het is dus de hoogste tijd dat ons hedendaags systeem een ‘APK-keuring’ krijgt. Wij zijn voor verplichte directe verkiezingen waar de grootste partijen gaan regeren en waar het referendum heilig is. De EU zal volgens ons van binnenuit veranderd  moeten worden met meer democratische verkiezingen en besluitvormingen.

Economie
: Binnen de economie bestaan verouderde modellen. De economie is er om de mensen te dienen en niet andersom. De rekenregel bij pensioenen en het staats -en begrotingstekort zijn ondoorzichtig.  Het huidige economische systeem zorgt voor armoede en dit is een reden om het systeem te veranderen in Nederland. Dit willen wij doen door middel van de invoering van het basisinkomen. Voedselbank wordt overbodig. Het huidige economische systeem is een gedrocht dat jaar op jaar meer en meer schade toebrengt aan de samenleving. Wij willen een parallel munt waar niet mee gespeculeerd kan worden. Het nadeel van de aanwezigheid van landen met een totaal verschillende economie en wetten. kan worden tegengegaan met een parallel munt voor binnenlands gebruik. Deze is daarmee niet onderhevig aan het verdrag van Maastricht.

Leven en werken: Tot heden was het  leven erg simpel. Je moet werken en als je niet werkt krijg je geen geld. Honger is je eigen schuld, moet je maar aan het werk gaan. Nu is er een nieuwe uitdaging aan de horizon. Iedereen, met een Nederlands paspoort, krijgt tijdens zijn leven een Basisinkomen. Mensen met een Basisinkomen kunnen dan gaan doen wat het beste bij ze past i.p.v. een beroep uit te oefenen waar ze niet gelukkig mee zijn. Als je niet hoeft te werken voor je bestaan kun je jezelf ontwikkelen. Daarnaast kun je je dienstbaar maken, weliswaar op een andere manier, voor onze maatschappij en medemens.

Educatie: Wij hebben een kenniseconomie waar onderwijs hoog in het vaandel hoort te staan met de juiste middelen en randvoorwaarden om zo onze kinderen op de juiste manier te begeleiden naar een volwaardig lid van onze maatschappij. (Rechten van het Kind)
In het onderwijs gaat het alleen om het resultaat terwijl het menselijke aspect niet mee telt. Het vakmanschap moet weer aantrekkelijk worden, want daar hebben we te weinig mensen voor. Er zijn teveel managementlagen. Er gaat te veel geld naar overhead i.p.v. naar onderwijs. Hier ligt nog een grote taak om het onderwijs in Nederland op een nog hoger en beter peil te brengen dan dat het nu al is.

Milieu en ecologie: Milieu vervuiling  is niet alleen de uitstoot van dieren en machines maar ook o.a.: verwoestijning, hittestress, geluidsoverlast, horizonvervuiling, en het afvalprobleem, horen hier ook bij. Als wij de aarde goed door willen geven aan onze kinderen, voor nu en in de (verre) toekomst, zullen wij toch echt iets moeten gaan doen, goed doordachte en uitgeprobeerde technische oplossingen. De ecologische voetafdruk van de mens moet vele malen kleiner zodat ook onze nakomelingen op een mooie, gezonde aarde kunnen leven. Hiervoor moeten wij de goede richting aangeven en de omstandigheden zo veranderen dat de mensen die voetafdruk ook graag willen verkleinen.

Zorg: De zorg kan niet bestaan binnen de vrije markt economie. Vraag en aanbod in de zorg heeft geleid tot langere wachttijden, tot hogere kosten en minder goede zorg voor iedereen.  Wij zouden graag een rijks-zorgverzekeraar voor iedereen willen hebben zonder eigen risico. Geen maatschappen meer, maar specialisten in dienst van het ziekenhuis. De zorg moet menselijker worden, personeel in dienst van het ziekenhuis en meer personeel op de werkvloer. In alle sectoren van de zorg zouden wij graag minder managers zien waardoor er meer geld vrijkomt voor de echte zorg.. AI-systeem (soort van Robot) die samen met de arts onderzoekt en meteen bekijkt wat voor jouw de beste oplossing of (hoeveelheid)medicijn is.

Wonen en volkshuisvesting: Van woningcorporaties tot huizenmelkers tot dure particuliere huurwoningen en dure koopwoningen naar volkshuisvesting (het verschaffen van voldoende en doelmatige woningen aan het volk (door de overheid)). Het recht op huisvesting is een sociaal grondrecht. Wij willen dat dit grondrecht wordt nageleefd. Hiervoor zullen de woningcorporaties meer gaan investeren in nieuwe betaalbare woningen voor alle woonvormen die in Nederland wenselijk zijn. De huurdersbelasting voor de woningcorporaties wordt dan ook afgeschaft. Wij gaan ervan uit dat als je een huis bezit je dat ook bewoond of verhuurd  De huurprijs altijd lager dan  € 750, uitzonderingen op deze huurprijs zijn huizen van boven een bepaalde prijsklasse.  De Nederlandse bevolking heeft recht op een veilige woonomgeving die de men kan betalen zonder daar jarenlang op te moeten wachten. Al met al is er veel te verbeteren en te veranderen om de Nederlandse bevolking aan een veilige leefomgeving te helpen.

Afsluiting: Het is dus hoog tijd voor het Onvoorwaardelijk Bestaans Inkomen (OBI). Door de harde sociale maatregelen en een / de economische crisis zullen velen er bij stilstaan dat een vast inkomen niet zo vanzelfsprekend is. Een positief bijeffect zal een veel kleinere overheidsbemoeienis zijn, omdat het huidige uitkeringsstelsel overbodig is geworden. De multiculturele samenleving is geen doel op zich. Het doel moet zijn een leefbaar land te worden voor alle Nederlanders waarin alle mensen van alle lagen van de bevolking, ongeacht, ras, geslacht of geaardheid, veilig en zonder armoede kunnen leven,

NEDERLAND JULI 2020 – Jolanda van Hulst, Johan de Leeuw, Ron Smit