Hoe zit dat met de (uw) Basis?


Het gezegde luid “als de basis maar in orde is, de rest kan ik zelf”.

En zo is dat maar net. Maar wat is dat de basis?

  • Je kan mee doen aan de samenleving
  • Je hebt voedselzekerheid
  • Je kunt je kleden
  • Je hebt beschutting in de vorm van onderdak
  • Je kunt je kinderen verzorgen. Je kostbaarste bezit.
  • De zorg kent geen zorgen
  • Je beschikt over voldoende ruilmiddelen (geld) om verantwoord te kunnen leven
  • Is er sprake van een rechtvaardige verdeling van zaken die het leven leefbaar maken

Hoe staan we dan bij? Ik denk niet zo best. Het jaar op jaar vergroten van de inkomens in procenten heeft tot een enorme kloof in salaris geleid en in zijn kielzog is er voor gezorgd dat de vermogens enorm uiteen gingen lopen. Ongelijkwaardigheid is het huidige mantra. En dat hadden we anders bedacht.

Weten we dit? Natuurlijk weten we dit. Maar waarom doen we er dan niets aan? Dat heeft te maken met een slecht functionerende overheid die constant aanstuurt op verdeel en heers modellen. Ouderen tegenover jongeren, rijk en arm, HBO, MOB en LBO maken dat er al wordt verdeelt op de basisscholen en er wordt voor gezorgd dat iedereen in competitie is met iedereen.

Als u niet werkt krijgt u geen geld en krijgt u vanzelf honger en dus gaat u wel werken. U moet werken. En u maar denken dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft.

In het jaar kruik ging dat anders. Men leefde in kleine groepen en als men ziek werd zorgde de stam voor je. Je trok met de stam op jacht als je honger had en men bereide het eten met de hele gemeenschap. Je huis werd met hulp van de stam gebouwd en geld? Nooit van gehoord. Men gebruikte ruilmiddelen. Dat systeem fungeerde eeuwen en de mens gedijde goed.

Tot dat men de slavernij uitvond en ontdekte dat slaven houden een belangrijk machtsmiddel was en economische status gaf. Tot overmaat van ramp werd ook het banksysteem uitgevonden en de tijd van eenvoudig geluk was over en uit. De slavernij breide zich over de hele wereld uit en er is bij mijn weten geen enkel volk wat er niet aan heeft meegedaan. En tot op de dag van vandaag kent de wereld slavernij alleen vaak onder het mom van; het is toch leuk om te werken! O ja? Wat is er zo leuk aan de hele dag werken voor een ander in een stomme baan die onvoldoende betaald om deel te nemen aan het leven? Hebben we niet door dat er elk jaar ruim 80 miljard aan middelen wordt gepompt die de voedselbank noodzakelijk maakt en is er geen overheid die armoede zaait? Ja die overheid is er. Het is uw overheid die met ingewikkelde systemen in 2021 voor 87 miljard aan belastinggeld gaat verbranden aan het blussen van brandjes om zo het verdeel en heers principe in stand te kunnen houden. En waar komt die belasting vandaan? Juist , bij u en niet van de vermogenden. Daar probeert men juist de belasting te verlagen.

Mijn conclusie is dat de stam niet meer goed voor zijn leden zorgt en dus moet de stam reorganiseren.

Voedselbanken en een ministerie van sociale zaken moeten overbodig worden.

Dat is wat wij met de basis willen. Een transitie van de stam die geleerd heeft van het verleden en nu naar een andere samenleving wil waar gelijkwaardigheid en een leefbaar basisinkomen het nieuwe mantra is.

Johan de Leeuw, De Basis