Slavernij en discriminatie in Amsterdam

Slavernij en discriminatie zijn alleen op papier afgeschaft.
De afdeling Activering bij de gemeente Amsterdam is in het leven geroepen, omdat private uitbuiters niet in het gemeentebestand van de Bijstand mogen kijken naar mensen om uit te buiten. Dit onderdeel van de Gemeente voert het schofferen en vernederen uit van bijstandsgerechtigden om ze vervolgens door te sturen naar een medische slavenkeuring en te werkstelling zonder loon bij de private uitbuiter door een zogenaamde arbeidsdeskundige. Via deze constructie wordt ook publiek geld uit de gemeentekas doorgesluisd en geprivatiseerd over de ruggen van de mensen in de Bijstand, die daardoor in de armoede blijven en ook wordt hen de mogelijkheden ontnomen om zelf iets beters te kunnen vinden. In het zwartboek van de Bijstandsbond, staat dat een persoon na het het gesprek een blanco papier moest ondertekenen. Dat zijn nazi-methoden! Moeten bijstandsgerechtigden straks ook verplicht drie rode gemeentekruisjes op hun jas naaien?

Het betreft hier geen eenmalige misstanden in de Bijstand, want het is structureel van aard. Iedere bijstandsgerechtigde is verplicht hieraan mee te werken.
Werken alleen voor kost van levensonderhoud (bijstand) zonder de meerwaarde van de arbeid te ontvangen gelijk is aan slavernij.

Anderen omschrijven het als volgt: “De participatiewet is een goudmijn voor “reïntegratiebedrijfjes”. Die durven flinke bedragen te vragen, om de bijstandsgerechtigde de grond in te trappen. En als je geluk hebt, is dat reïntegratiebedrijf ook een sociale werkplaats. Dan kunnen ondertussen de bijstandsgerechtigden zonder loon aan het werk gezet worden om stickertjes te plakken en washandjes te vouwen. Schaf dit nutteloze begeleiden af, net als de “begeleiding” aan mensen die dat niet wensen/nodig hebben. Dat scheelt al bakken met geld. Ook alle bijstandsconsulenten eruit die mensen op “fraude” controleren. Echte fraude komt nauwelijks voor in de bijstand, daar hebben we geen speciaal personeel voor nodig. En als we toch bezig zijn, alle bijstandsconsulenten naar huis en basisinkomen…. Makkelijker kun je het niet maken…..”

“Ze noemen het Participatie Wet, maar in feite is het hetzelfde als de SS in de 2e oorlog. Mijn mening, een bajesklant heeft nog meer vrijheden en mogelijkheden als iemand in de Participatie Wet.”

“In berichten als deze wordt ‘de begeleiding van uitkeringsgerechtigden’ vaak genoemd maar nooit omschreven. Erin wordt gedaan alsof ‘begeleiding’ volkomen logisch is, maar ondertussen weet geen bijstandsuitkeringstrekker zich werkelijk begeleid. De ambtenarij heeft zichzelf wat wijsgemaakt en houdt zich in de waan die haar voor overleving van haar afhankelijke onderwerp natuurlijk niet tegenspreekt. Laat maar eens zien aan welke ‘begeleiding’ precies al dat geld wordt uitgegeven!”

Sterft gij oude vormen en gedachten!