Persbericht “Het roer moet om”; Terug naar De BASIS!


Het roer moet om!  Wij, een groep burgers met een grote diversiteit,  beschouwen de COVID-19 pandemie als de grootste wake-up call in de geschiedenis van de mens.

Wij zien in dat de manier waarop wij onze samenleving hebben ingericht eindig is en dat wij de komende maanden en jaren onze maatschappij radicaal anders moeten inrichten. Te veel mensen staan aan de kant in onze maatschappij en we hebben te veel regels bedacht waardoor er grote barrières zijn ontstaan om mee te kunnen doen.

Wij zijn een groep mensen die een partij hebben gevormd met de naam De BASIS. Wij hebben de administratieve handelingen ondernomen om de partij aan te melden voor het kiesregister. Wij zijn mensen die voortkomen uit verschillende partijen, die partijen; de Basisinkomen partij, Burger Belangen Nederland en OPA.

Wij gaan in de periode van oktober tot begin december onderzoeken of wij middelen kunnen vinden om mee te kunnen doen met de verkiezingen, wij gaan verder op zoek naar nog meer vrijwilligers en wij gaan komen met een uitgewerkt plan komen hoe wij de komende jaren de veranderingen voor onze samenleving zien.

De manier waarop het nu in Nederland gaat is al jaren failliet aan het gaan en COVID-19 laat zien dat onze nationale overheid een speelbal is geworden van wisselende lobby’s en van adviesorganisaties die los staan van de werkelijkheid en de maatschappij.

We moeten naar een maatschappij waarbij we met respect voor elk individu nieuwe en eerlijke BASIS afspraken maken. In een maatschappij waar iedereen haast een smartphone heeft kunnen we dit soort afspraken door mensen beter te betrekken en hun mening te laten wegen.

De belangrijkste afspraak in onze ogen, die een lang termijn doel is, is het invoeren van een substantieel BASISinkomen voor iedere Nederlander. We bedoelen met substantieel een inkomen waar alle basisbehoeften van betaald kunnen worden. Wij begrijpen dat de invoering van een basisinkomen niet zonder slag of stoot zal gaan en dat we een lange adem nodig hebben om dit te bereiken. Wij, De BASIS, hebben die lange adem en wij zijn ook bereid om met alle deelnemers van de Nederlandse samenleving plannen te maken, te schrijven en uit te gaan voeren, over alle onderwerpen die spelen.

Wij van De BASIS zullen met de filosofie dat wij streven naar een samenleving waarbij de inwoner de gelegenheid krijgt om zich maximaal te ontwikkelen met een inkomenszekerheid, met  goede voorzieningen, een volwaardige kans om in de maatschappij mee te kunnen doen en waar besluiten en beslissingen transparant gezamenlijk worden genomen. We beseffen dat dit een langdurig proces is en dat wij tijd nodig hebben om dit regelen.

Wij gaan er voor en wij nodigen iedereen uit om op onze site www.de-basis.nu onze ideeën te lezen en zich aan te melden als lid of vrijwilliger. Iedereen wordt ook uitgenodigd om zijn mening te geven.

Voor verdere informatie en/of interviews kunt u het best contact opnemen met:

Contact: Johan de Leeuw
Email: johan.deleeuw@de-basis.nu
Website: www.de-basis.nu