Artikelen door Reginald Diepenhorst

Taakverdeling

Ieder bestuurslid krijgt één of meerdere taken toebedeeld, draagt daarvoor volledige verantwoordelijkheid en krijgt van het bestuur, binnen de gestelde grenzen, het vertrouwen om deze taken uit te voeren. 1. Contacten met andere organisaties: Ron Smit, Sylvie Jacobs, Reginald Diepenhorst en Judith Pelgrom (ondersteunen van bestuur) Doelstelling: met organisaties contact leggen om met ons samen […]

Standpunten

Het leefbaar basisinkomen van de Basisinkomen Partij is een economisch en politiek mechanisme om te zorgen voor de oprichting van de Fundamentele Menselijke Geboorterechten van de burgers door middel van de toewijzing van een maandelijkse toelage aan elke persoon die op dit moment in een positie verkeert niet in staat te zijn zichzelf – en/of […]