Artikelen door Ron Smit

Pleidooi voor een Basisinkomenfonds

Zoals met het fonds voor gasbaten is voorgesteld begin jaren zestig van de vorige eeuw zou ik willen pleiten een (staats)fonds voor het basisinkomen in het leven te roepen. Bijvoorbeeld: Als we sinds 1965 de aardgasbaten in een fonds hadden gestopt hadden we bij een jaarlijks rendement van 3 procent in 2008 300 miljard euro […]