Artikelen door BIP

Congresboek2017

Congresboek 2017 Punt Tijd Actie (vanaf 11:00) 1 10 Martijn doet een voorwoord 2 20 Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter(s) stelt/stellen zich voor + algemene voorstelronde (iedereen stelt zich voor). Congresvoorzitter introduceert congresprincipes. 3 5 Congresvoorzitter wijst een stemcommissie […]

Congresreglement2017

Congresreglement Basisinkomen Partij 28 oktober 2017 Aankondiging en agenda van het congres Het congresreglement (=congresagenda?) worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd. Deze aankondiging geldt als uitnodiging voor het congres (artikel 4.7 Huishoudelijk Reglement). Congresvoorstellen De congresvoorstellen worden uiterlijk vijf weken voor het congres op de website gepubliceerd. Congresvoorstellen kunnen behalve […]

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Basisinkomen Partij

Goed nieuws! De Basisinkomen Partij wil jou de mogelijkheid bieden mee te doen aan de komende Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!  Op www.basisinkomenpartij.nl kun je lezen welke voorstellen gedaan worden voor aanpassingen aan het huidige (geld)systeem om een leefbaar basisinkomen mogelijk te maken in Nederland voor hen die dat nodig hebben. Zie jij deze voorstellen […]