Artikelen door BIP

Hoogste tijd om de economische oorlog tegen elkaar te stoppen

We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen. Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te ingewikkeld om te zien dat alles wat we door de eeuwen heen geprobeerd […]

Finland doet proef met hongerinkomen als basisinkomen

Vele mensen noemen het bedrag genoemd door Finland een basisinkomen, wat vanuit de grond FOUT is. Het bedrag van € 560,- per maand voor 2000 uitkeringsgerechtigden in Finland voldoet niet aan enige BASIS om van rond te komen; het ligt onder de helft van de armoedegrens in Finland van circa € 1.100,-. Het geven van […]

Verkiezingsprogramma

V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a IN HET KORT Basisinkomen Partij 2017 _______________________________ Deze wereld is onze schaduw en we moeten onze schaduw in de ogen kijken – hij volgt ons overal: als geld, als consumptie, als verlangens, als behoeften. En […]

Basisinkomengarantie en Pensioenen

In een basisinkomengarantiesysteem zal de noodzaak aan werkeloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen niet meer bestaan. De genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die in het aandeelhouderschap van de burgerij zijn geplaatst, zullen de instanties zijn die de basisinkomengarantie faciliteren. Je verwerft voordeel van je aandeelhouderschap wanneer je werkloos bent of bent geraakt of wanneer […]

Basisprincipes van het bankensysteem

Nederland is een land waarbij de economie en de Overheid stevig verbonden zijn met de financiële sector. Dat brengt risico’s met zich mee voor het land als geheel, omdat de waarde er van een imaginair gedeelte heeft, dat op vertrouwen/lucht is gebaseerd. Veel financiele garantie’s die de Overheid heeft afgegeven kunnen mogelijk niet onder alle […]

Basisinkomen garandeert ondernemingswinst

Voordat het leefbaar Basisinkomen Gegarandeerd kan werken vereist het een economisch model dat efficiënt is en dient het een zeer specifieke regulatie te volgen. En net zoals men voedsel zou reguleren en het bijvoorbeeld als ‘veilig voor consumptie’ zou certificeren, zo zal men bedrijven als ‘veilig voor de economie’ moeten certificeren en hier binnenin zal […]