1. Het is niet aan te raden om ENIGE persoon te benaderen die ENIGE religie volgt om die persoon te veranderen. Een persoon die enige religie beoefent anders dan de “Gouden Regel” (Naastenliefde en God’s Liefde) is reeds gehersenspoeld met niet-verifieërbaar geloof en/of paranoïde van angst en daardoor automatisch en spontaan reagerend vanuit eigenbelang en/of angst om haar of zijn geloof te beschermen en binnen een dergelijk beschermingsmechanisme zou het – al dan niet opzettelijk – anderen kunnen schaden, waaronder de boodschapper.

2. De Gouden Regel (Naastenliefde en God’s Liefde) heeft twee liefdeselementen dat het ene niet kan bestaan zonder het andere. En de praktische methode voor het meten van iemands beoefenen van de Gouden Regel is het meten van iemands woorden en daden in overeenstemming met het principe van “Geef wat je zou willen ontvangen/Doe anderen wat jij zou willen dat jou wordt gedaan”. Vanuit dit perspectief is het dilemma van Liefde binnen de context van religies opgelost zonder de noodzaak iets of iemand te veranderen. De meerderheid zou, ongeacht hun geloof, het gewoon eens zijn.

3. De Gouden Regel is de Belangrijkste Boodschap of Kern van alle grote religies (Jodendom, Christendom, Islam, zelfs het Boeddhisme kunnen we toevoegen, enz.) en het enige meetbare/controleerbare deel van alle religies. Daarom moet het gebruikt worden om alle volkeren te verenigen voor het gemeenschappelijk goed.

4. De rest van elke religie wat ofwel in tegenstelling is tot de “Gouden Regel” ofwel niet controleerbaar is moet respectievelijk als misdaad of persoonlijk verklaard worden. De “daad van doden” is bijvoorbeeld in tegenspraak met de Gouden Regel en daarom moeten degenen die de daad van het doden begaan als Criminelen worden aangemerkt ongeacht het naamplaatje dat ze voor zichzelf kiezen zoals bijvoorbeeld Joden, Christenen, Moslims, enz. om hun acties omwille van de winst te rechtvaardigen. Voorbeelden van persoonlijke zaken zouden dingen als vasten zijn hetgeen in het Jodendom en de Islam bestaat of de Hijab (hoofddoek/vrouwenkledingcode) wat in het Jodendom, het Christendom en de Islam bestaat. Deze kunnen gecategoriseerd worden als persoonlijke aspecten omdat het anderen niet zou schaden.

5. Met betrekking tot de algemene structuur van de Islam, is het zeer vergelijkbaar met het Jodendom en het Christendom, met enkele wijzigingen in de geschiedenis verteld door haar vormers (Jodendom of Christendom).

6. De Shia Islam werd eeuwen geleden uitgevonden door Iran (als bezet/beïnvloed land), omdat het zichzelf wilde bevrijden van de ideologische dominantie en controle van het Arabische Rijk. Precies wat Engeland gedaan heeft met het uitvinden van het Protestantse Christendom om zichzelf te bevrijden van de ideologische dominantie en controle van het Romeinse Rijk. Zij ontdekten dat met de introductie van een nieuwe versie van een religie ze geleidelijkaan de controle over de geesten van hun mensen kunnen nemen en daarmee hun onafhankelijkheidsstatus kunnen versterken terwijl daarentegen als ze hadden geprobeerd om de religie te veranderen, ze dan met automatische/spontane publieke weerstand te maken zouden hebben gehad en ze hun troon zouden hebben verloren.

7. Zodra ze bereikt hadden waar ze op uit waren: de controle/macht nemen over de geest van hun publiek, zodat het gemanipuleerd kan worden vanuit een interne religieuze structuur in plaats van een externe religieuze structuur, wie is wie werd dan vrijwel irrelevant binnen een land. Het werd irrelevant wie wie is in Engeland en het werd irrelevant wie wie is in Iran. Mensen bleven bestaan met elkaar en trouwden elkaar voor eeuwen zonder de zorg wie Protestant is of Katholiek of wie Shia is of Soennitisch.

8. Het Shia/Soennitische conflictscenario is voornamelijk na 2000 door de massamedia aan het grote publiek geïntroduceerd, louter als een rechtvaardiging voor de eeuwige voortduring van reeds gevoerde Bankiersoorlogen.

9. Op grotere schaal zijn Bankiers ongeduldig om nieuwe oorlogen te voeren en op dit kritiek ogenblik, omdat hun ouderwetse propaganda en holly wood trucs mogelijk niet efficiënt werken als gevolg van een toename in het publieke gewaarzijn via de alternatieve media, evenals onenigheden op hoog niveau tussen grootmachten, proberen ze het publiek te manipuleren door middel van overtuiging/geloof/emotie, want als ze erin slagen om dit te doen dan zou het publiek automatisch/spontaan handelen zonder het gebruik van hun gezond verstand. Dat is waarom de nieuwe vijand de Islam is.

10. Alles wat in de weg van Bankiers staat moet gedemoniseerd en overwonnen worden. Bankiers deden hetzelfde met het communisme, het socialisme, het marxisme, omdat ze in de eerste plaats wilden verzekeren dat niemand hun legitimiteit/ideologie in twijfel zou trekken en verzonnen toen terrorisme om te kunnen expanderen: nu zijn ze de Islam aan het demoniseren om nieuwe oorlogen te rechtvaardigen. Als bijvoorbeeld de kolonisten van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (of in het algemeen Moslimlanden die 65% van aarde’s koolwaterstoffenreserves hebben) Boeddhist waren, zouden we Boeddhisten demoniseren in plaats van Islamisten. Of anders gezegd, als ze broccoli hadden in plaats van koolwaterstof dan lag de focus van Bankiers ergens anders.

11. Daarom is de sleutel voor mensen het begrijpen hoe “Politieke Economie” werkt en hun leven beïnvloedt/VERANDERT, omdat deze twee (politiek en economie) niet van elkaar te scheiden zijn en van invloed zijn op het publieke lot c.q. het publieke lot VERANDERT, ofwel in hun voordeel ofwel in hun nadeel.

12. En deze “Politieke Economie” die geen enkele religie heeft, misbruikt religies van mensen ten behoeve van “afleiding” en “verdeel en heers”.

13. Dit “Afleidings”-punt is van het hoogste belang, omdat dit (punt van afleiding) het publiek in irrelevante discussies bezighoudt (bijvoorbeeld: over een religie en hoe die religie te veranderen) in plaats het over het belangrijkste punt wat “Democratisering van de Economie” is te hebben, omdat Politieke Democratie nooit zonder Democratisering van de Economie zal ontstaan en inderdaad zal het publiek de noodzaak moeten gaan begrijpen dat het zonder een “Democratische Politieke-Economie” elke dag ze een nieuwe Demon kunnen verwachten om tegen te vechten wat hen zeker voor altijd zou beroven van een waardig leven.

Team Leven