Al bij je geboorte stond het basisinkomen voor je klaar. Moeder Aarde had het al voor je klaar staan. Met alles wat zij te bieden had en nog steeds heeft, van grondstoffen tot voeding. Alles wat Moeder Aarde te bieden heeft kan dan ook gezien worden als…jouw geboorterecht.

Geboorterecht en basisinkomen liggen dus in elkaars verlengde. Alles wat de Aarde biedt is van en voor iedereen. Iedereen heeft er gelijk recht op. Volgen we nu de geldstroom – geld dat een soort energievorm is van alles wat aarde biedt – dan zien we dat die energie hoofdzakelijk naar een paar toestroomt en niet naar iedereen in gelijke mate.

Dat zijn die paar die alles wat aarde biedt naar zich toe geclaimd hebben. Een soort diefstal, maar dan wel openlijk, dagdieverij dus. Om het in de huidige economische termen, geld, uit te drukken kan gesteld worden dat de financiering van het basisinkomen er altijd al was. In de vorm van een gift, alles wat de aarde biedt, een gift niets anders zijnde dan een deel van jouw geboorterecht.

Een geboorterecht dat je al had voor je verstoffelijking hier, dus niet een recht dat je achteraf van anderen gekregen hebt. Alles wat je achteraf aan rechten kreeg, zijn niets anders dan gunsten. Gunsten van hen die eerder alles al voor zichzelf geclaimd hebben. Geclaimd en daadwerkelijk genomen. Nu wordt het tijd – is het de tijd – om alles terug te claimen, sterker nog, alles terug te nemen. Het basisinkomen is daar een mooi begin van.

~ Jacques Gransier