Het OLBI

Het Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen.

  1. Inleiding

U hebt vast wel eens iets gehoord over het basisinkomen.

Het kan haast niet anders want er zijn partijen die het al 30 jaar in de programma’s hebben staan.

En wat ik tegenwoordig ook opsla, ik lees het overal en velen praten er over.

Maar wat lees je dan? in 9 van de 10 gevallen gaat het over gemiezemuis. Over de hoogte van dat basisinkomen, dat iemand bang is zijn zorgtoeslag te moeten missen of dat het onbetaalbaar is.

Geld, geld , geld en nog eens geld.

Nu begrijp ik dat best heel erg goed. Het geld is immers in ons huidige systeem tot heilig verklaard en er wordt dapper om gemoord.

En juist daar zit de weelde van het basisinkomen. En met name bij het Onvoorwaardelijk, Leefbaar Basis Inkomen. (OLBI)

Als we het hebben over het OLBI dan moeten we in eerste instantie helemaal niet praten over geld. We moeten het hebben over ons huidige zwakke systeem met een stijgende armoede en een afnemende werkvoorraad.

Vooral over de robotisering. En dat de Android de robot zal opvolgen.

Een bedrijf maakt toch eerst een businessplan en als afronding komt de financiële paragraaf.

Eerst moeten we weten hoe we Nederland willen inrichten en dan de begroting. Waarbij het financiële systeem als sluitstuk bij de inrichting hoort.

Als we dat doen en weten welke gevolgen het OLBI heeft dan besluiten we of we willen veranderen. Dit laatste zal zeker gebeuren want ik lees en hoor veel van mensen die graag willen veranderen.

En je zal het zien. het OLBI is de opmaat naar een betere wereld zonder armoede en oorlog. En? zonder AOW gat. U hebt toch een OLBI !

  1. De basisprincipes van het OLBI.

Het Onvoorwaardelijk Leefbaar Basis Inkomen.

In het vorige hoofdstuk ging het over algemene gedachten bij het OLBI. Deze keer gaat het over de principes.

Eerst de O van Onvoorwaardelijk.

Daarin zit besloten dat iedereen het krijgt. Dat wil zeggen iedereen die leeft. Van geboorte tot de dood. Je bent er immers. De Basis ziet het OLBI als een mensenrecht.

De Keek gunt iedereen op aarde een OLBI maar realiseert zich dat als men dat nu gaat nastreven dat niemand het krijgt. De culturen en economieën op deze aarde verschillen te veel om dit mondiaal op te pakken. Dat is een kwestie van tijd. De Keek denkt meer dan een eeuw.

Dus als je Nederlander bent en een SOFI nummer hebt en in Nederland woont dan krijg je een OLBI.

Daar tegenover staat dat alle uitkeringen, toeslagen en studiefinancieringen verdwijnen. Ook de AOW.

Als je betaald werk hebt hou je je OLBI. Dat maakt werk goedkoop en het zorgt er voor dat werkloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het werk wordt gewoon verdeeld.

Dan de L van Leefbaar.

Leefbaar wil zeggen dat de OLBI op een niveau moet liggen dat een mens kan participeren en dat kleding, voeding en huisvesting gegarandeerd is. Ook moet je kunnen sparen want er kan iets stuk gaan.

Dan de B van Basis.

Het is een basisinkomen. Als iemand iets extra’s wil geven omdat een persoon een goede mantelzorger is dan zij dat zo. Het heeft verder geen gevolgen. Basis is basis.

Tot slot de I.

Die staat voor inkomen. Er komen dus middelen binnen waarmee je bestaan verzekerd is. Je bestaansrecht als mens.

Het OLBI is dus een algemeen belang en dient de samenleving.

  1. Heeft het OLBI effecten?

Ja het heeft enorme maatschappelijke effecten. Sommigen per direct en andere op de middellange termijn.

Velen van u denken dat in 1863 de slavernij is afgeschaft.

Dat is een mooie illusie. Er is nog steeds slavernij en u herkent het niet eens. Dat betekent dat de huidige versie van de slavernij geraffineerd is opgezet maar hij is er wel degelijk. U zit heden gevangen in iets wat werkethos heet en de rente gezel.

Het OLBI zorgt dat het ouderwetse werkethos moet worden herzien. U mag participeren en bent financieel onafhankelijk. U kunt dus op basis van uw eigen talenten dingen gaan doen die nuttig zijn en uw eigen persoonlijkheid dienen en ontplooien.

Er is volledige werkgelegenheid. Het begrip WW en werkloosheid is verwezen naar het jaar kruik.

Robotisering is geen bedreiging maar een kans. Wie is er nu in hemelsnaam geboren om te werken? Niemand!

Armoede bestaat niet meer.

Discriminatie op leeftijd, soort, kleur en geslacht worden overbodig.

De maatschappelijke overhead is minimaal en voor zover nog aanwezig wordt ze mens gericht en niet systeem gericht.

Vakbonden krijgen een geheel andere rol. Net als de overheid.

Inkomens politiek wordt heel eenvoudig. Bent u Nederlander? Heeft u een SOFI nummer? woont u in Nederland? Ok u krijgt een OLBI.

Het aantal miljonairs zal afnemen. Vergeet niet dat de meeste miljonairs dat zijn geworden door geboorte of puur geluk. Maar zelden bewust. Het was plotseling zo omdat per ongeluk de zaak goed loopt. En hier spreek ik uit eigen waarneming. In mijn vorige vak moest ik veel met miljonairs omgaan.

Een bedrijf opstarten wordt simpel. De ondernemer hoeft niet te soebatten over zijn inkomen maar kan gewoon ondernemen en proberen een goed en nuttig bedrijf op te bouwen.

Je wordt ondernemer omdat je het leuk vindt en niet omdat je het moet. Vergeet niet dat slechts weinig mensen geschikt zijn als ondernemer. Volgens onderzoek slechts 5% van de beroepsbevolking.

De economie krijgt een enorme boost. Geen lage inkomens meer dus de bestedingen blijven doorlopen en dus geen lege winkelpanden meer.

Voor ondernemers en investeerder wordt de samenleving meer voorspelbaar en dat helpt het ondernemersklimaat enorm vooruit. Daar tegenover wordt personeel veel goedkoper. Iedereen heeft immers al een OLBI.

Niemand wordt slechter van het OLBI. Iedereen gaat er enorm op vooruit.

Het enige punt is wel dat de Bijbel moet worden aangepast. U hoeft niet langer uw brood te verdienen in het zweet des aanschijns

Johan de Leeuw, De Basis