Dierenrechten zijn een zeer omstreden kwestie omdat er in een wereld waar er geen mensenrechten zijn, dierenrechten niet gedefinieerd worden als een preventiemaatregel, maar meer als een ‘na-effect’-maatregel. Als we dus kijken naar de patronen die ontstaan ​​als je een samenleving hebt die extreme armoede toestaat​​, begint het dier de rol van ‘liefde’ in het leven van de armen te spelen. De armen voelen – en dit is geen generalisatie, dit is een patroon – voelen dat ze ‘ongeliefd door het systeem’ zijn en dus zoeken ze naar een vorm van erkenning, een vorm van waardering en dit wordt gedefinieerd met dieren; en vervolgens wordt samen lijden – wanneer er niet genoeg geld voor voedsel is – gezien als ‘welwillend’.

Dus met het gegarandeerde basisinkomenscenario is het voorstel dat huisdieren geen handelswaar zijn, zodat huisdieren niet voor geld gefokt worden en moet er een maatstaf en preventie worden ingesteld. Het beroep van dierenarts zou in dezelfde categorie moeten vallen als het gezondheidszorgberoep en een medisch beroep, wat beroepen zijn die men beoefent omdat het een roeping is. Met het leefbaar gegarandeerde basisinkomen zul je zien dat mensen veel gemakkelijker een dier-/natuurbeschermer kunnen worden omdat ze in hun basisbehoeften zijn voorzien. Dus, als het hun roeping is om met dieren te werken = ze kunnen dit doen! En zo zullen natuurbehoud en dierenrechten binnen een leefbaar gegarandeerd basisinkomensysteem een veel effectiever niveau van ondersteuning ontvangen van het mensenras.

In dit stadium is de benarde toestand van dieren – vooral in landen waar sprake is van extreme armoede – buitensporig geworden; dit veroorzaakt de explosie van dierpopulaties, hetgeen nog meer ontberingen en lijden veroorzaakt. Deze dieren vormen packs en beginnen samen te werken om voedsel proberen te vinden. Vervolgens worden ze verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag, maar hun gedrag is een direct gevolg van de economische omstandigheden die worden toegestaan te bestaan in de wereld; het is dus een direct effect van de menselijke invloed op hen. Deze scenario’s zullen worden voorkomen wanneer de mens niet meer onder de bedreiging van de economie staat en de mens niet meer genegeerd wordt waar het gaat om mensenrechten. Dus dierenrechten en mensenrechten zijn intrinsiek verbonden; deze twee zullen samen ontwikkelen.

Oplossing

Dus dierenactivisten: de manier om waarlijk dieren te ondersteunen is een gegarandeerd basisinkomen steunen, een gegarandeerd basisinkomen dat ruim voldoende is om mensen in al hun basisbehoeften te voorzien; en hun basisbehoeften kunnen eveneens een huisdier zijn en zodoende zal dat huisdier ook voldoende hebben om een ​​fatsoenlijk leven te hebben.