::: onder constructie :::

Ter kennisgeving:

  • Een leefbaar basisinkomen is de BIG Kwestie
  • Een gegarandeerd basisinkomen is de toekomstige kapitalistische revival

[1] Met een leefbaar en gegarandeerd basisinkomensysteem zal de regering het voertuig zijn om het nutsbedrijf van de private naar de publieke sector te brengen maar het bedrijf zal niet in handen van de overheid komen, waar de overheid dan zogenaamd de bedrijven runt ‘namens’ en ‘in het belang’ van het volk. Nee, elke burger zal een aandeelhouder van het bedrijf worden en de mogelijkheid hebben hun aandeelhouderstaken uit te voeren. Het Liquide Democratieplatform zou hiervoor gunstig zijn om dergelijke grote aantallen mensen te laten deelnemen aan evenementen zoals de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

In termen van het proces van nationalisatie, hierin moeten de wetten van een bepaald land geraadpleegd worden. In landen waar nationalisatie gebeurt door middel van het verstrekken van een vergoeding aan de huidige bedrijfseigenaars, stellen we voor dat dit de laatste investering zal zijn waarvoor de inkomstenbelasting vereist zou zijn. De overheid zou dan de bedrijven namens de mensen aankopen, hoewel nog steeds met geld van de belastingbetaler hetgeen impliceert dat het bedrijf rechtstreeks aan de mensen behoort.