.
BASISINKOMEN voor iedereen, precies zoals KINDERBIJSLAG en AOW voor BESTAANSZEKERHEID, SOLIDARITEIT EN ZINGEVING.

De wereld, Nederland, zal een flinke stap voorwaarts zetten door te beginnen met invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een transparante, simpele en anti-frauduleuze regeling: maandelijks heeft elke burger vanaf het 18e levensjaar recht op een maandelijks vast bedrag aan inkomen zonder voorwaarden, ongeacht ander inkomen of vermogen. De koning en de dakloze en alles daar tussen krijgen het. Zo simpel, zo eenvoudig.

Het basisinkomen geeft op veel problemen antwoord. De bureaucratische wirwar van regels die mensen de weg doet kwijtraken in het huidige stelsel van sociale zekerheid, het nutteloos solliciteren boven de 50 jaar, de grote aantallen zzp-ers, de vergrijzing, toenemende ongelijkheid in vermogens en inkomens met als gevolg zeer rijke mensen en forse groepen burgers die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Het basisinkomen biedt door zijn garantie op vast inkomen bestaanszekerheid aan burgers. Het basisinkomen werkt tegen armoede, onthaast de wereld, vangt schommelingen in werkeloosheid/loon makkelijker op. Delen van de bureaucratie kunnen verdwijnen, een reeks formulieren de prullenbak in en kwalijke algoritme fraudeurslijstjes (toeslagaffaire) hoeven niet meer. Het basisinkomen voor iedereen legt meteen een fundament voor versterking van de solidariteit in de samenleving.

 

Het basisinkomen vraagt de burger ook over zingeving na te denken. Een basisinkomen stelt mensen in staat keuzes te maken: veel te werken, minder te werken, veel betaald te werken en in luxe leven of juist onbetaald werken en sober leven. Betaald en onbetaald werken, studeren komen op een lijn: de huisman/vrouw krijgt met het basisinkomen zijn/haar huidige onbetaalde arbeid uitbetaald, evenals de mantelzorger, de vrijwilliger in de voetbalkantine en het buurthuis. Zij kunnen extra inkomen krijgen door naast hun onbetaald werken en/of studeren ook betaald werk aan te nemen.

Hoe om te gaan met deze keuzevrijheden. Het basisinkomen raakt aan welke invulling wij aan ons volwassen bezig zijn in de maatschappij willen, kunnen en misschien wel moeten geven. Vragen over zingeving dus, niet zulke makkelijke vragen en ook heel persoonlijk. Maar wel vragen die uitdagen om niet enkel voor de betaalde baan te kiezen die status geeft, maar geen voldoening.

 

Tot slot toch nog even over de bekostiging van het basisinkomen.

Het basisinkomen kan worden uitbetaald via een simpele verhoging van de al bestaande algemene heffingskorting (een korting op de belasting per individu even hoog als zijn/haar basisinkomen). Iedereen doet dus belastingaangifte en iedereen ontvangt de algemene heffingskorting. Heeft iemand geen inkomen wordt het geheel (of een deel bij een laag inkomen) door de belastingdienst uitbetaald (zoals nu ook een huisman/vrouw nog die korting maandelijks van de belastingdienst ontvangt, welke korting overigens al sinds jaren in afbouw is).

Rekensommen leren dat bij afschaffing van een groot deel van de sociale zekerheid en van een aantal toeslagen en aftrekposten in het belastingstelsel een basisinkomen (als algemene heffingskorting) van ongeveer 700 euro per maand per persoon uitgekeerd kan worden zonder enorme aardverschuivingen.

Gaan wij voor meer dan zijn extra aanpassingen nodig in het belastingstelsel, denk aan verhoging vermogensbelasting en/of in andere (financiele) systemen, bijvoorbeeld de bankensector.

 

Amsterdam, november 2021

Eric Binsbergen en Harry Ebbink

leden Basisinkomen Partij Amsterdam

 

Gedeelten van de bovenstaande tekst zijn ontleend en gekopieerd uit het manifest OPERATIE BASISINKOMEN, geschreven 2018 door dezelfde auteurs,  Basisteam Basisinkomen Amsterdam, landelijke Vereniging Basisinkomen

 

 

 

 

 

ANGST VOOR

VERNIEUWING

 

IK BEN

VOORAL BANG

DAT ALLES

HETZELFDE BLIJFT

 

LOESJE