In een basisinkomengarantiesysteem zal de noodzaak aan werkeloosheidsuitkeringen (WW), bijstandsuitkeringen, toeslagen, verzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen niet meer bestaan. De genationaliseerde nutsbedrijven en hulpbronnen die in het aandeelhouderschap van de burgerij zijn geplaatst, zullen de instanties zijn die de basisinkomengarantie faciliteren. Je verwerft voordeel van je aandeelhouderschap wanneer je werkloos bent of bent geraakt of wanneer je met pensioen bent of wanneer je op de één of andere manier ‘beschadigd’ bent dat je niet kan werken, zodat er nooit een periode is waar je zonder het noodzakelijke kapitaal zit om werkelijk een Leven te bekostigen.

Dus de industrieën die momenteel van al deze dingen profiteren die in iemands leven verkeerd kunnen gaan hoeven niet langer te bestaan, omdat er simpelweg geen nut voor is omdat je basisinkomengarantie al die punten faciliteert en ervoor zorgt dat niemand ooit zonder kapitaal zit, wanneer ze werkloos zijn of als je een ongeluk hebt gehad en je niet kunt werken = je zult steeds een inkomen hebben; of als je een familie bent en de kostwinner sterft, heeft de familie nog steeds een inkomen.

Dus al de punten waar verzekeringen bestonden hetgeen is waar mensen hun geld geplaatst hebben – wat een enorme verwoesting in de wereld heeft veroorzaakt door middel van de aandelenmarkten, omdat dit geld dan in de aandelenmarkten gaat om te knoeien met de wereldvoedselprijzen en met het idee te komen dat er schijnbaar ‘manieren zijn om geld te verdienen’ zodat het deel wordt van de wereldwijde casinomarkt. Het einde van dit casino is mogelijk met een basisinkomengarantie, alhoewel andere bedrijven waarschijnlijk nog steeds ‘hun ideeën willen laten vlotten’ en aandeelhouderschap hebben dus, dat zal nog steeds gebeuren; maar jouw aandeelhouderschap zal niet langer belegd worden in grote bedrijven of levensverzekeringsmaatschappijen; het zal het individu zijn die door middel van hun bank zal investeren en de bank zal als één van hun eigen bedrijven zijn, waarin zij aandelen hebben die hun investering zal faciliteren en de investering zal beheren in de particulier bezeten en gefinancierde bedrijven, zodat de distributie van geld en de leiding van het systeem hoogst efficiënt wordt.

En dit alles kan uiteraard met grote eenvoud gecomputeriseerd worden wat een mechanisme is dat vertrouwd kan worden eens het geplaatst en getest is. En men kan de problemen die van mensen komen die fouten maken reduceren, omdat met de machine en met de software men de distributie, de plaatsing van investeringen veel gemakkelijker kan organiseren. Dus, een burger kan besluiten dat ze een bepaald bedrijf willen ondersteunen en er aandelen in willen kopen en dan zo gauw er een winst aangegeven wordt door dat bedrijf, dan doet de burger uiteraard zijn voordeel van de winst door winstaandelen; deze winstaandelen zijn belastingvrij, omdat er geen persoonsbelasting is en er ook geen vennootschapsbelasting is, zodat men dat kan gebruiken om te besteden aan luxegoederen en zodoende neemt de cash flow van de economie toe, hetgeen betekent dat de banencreatie toeneemt hetgeen betekent dat er meer banen beschikbaar zullen zijn voor mensen die een betere levensstandaard willen verdienen en niet alleen willen bestaan van een basisinkomengarantie; maar de basisinkomengarantie is voldoende om een fatsoenlijk leven van te leiden.