Nederland is een land waarbij de economie en de Overheid stevig verbonden zijn met de financiële sector. Dat brengt risico’s met zich mee voor het land als geheel, omdat de waarde er van een imaginair gedeelte heeft, dat op vertrouwen/lucht is gebaseerd. Veel financiele garantie’s die de Overheid heeft afgegeven kunnen mogelijk niet onder alle omstandigheden blijven gelden. Het is daarom belangrijk om van de basisprincipes van het bankensysteem op de hoogte te zijn. Ik heb gemerkt dat nog steeds veel mensen niet weten hoe het werkt.

Money as Debt” is een reeks korte animatie filmpjes voorzien van nederlandse ondertiteling. Hierin worden de principes van het moderne bankieren uitgelegd op een voor iedereen begrijpelijke manier.

Deel 1: “Sta mij toe om het geld uit te geven en te beheersen en ik geef niets om wie de wetten maakt.”, Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), bankier. Waar komt geld vandaan? Voor een klein gedeelte (4%) komt het als munten en bankbiljetten bij de Munt vandaan. Voor het grootste gedeelte (96%) word het gecreëerd als digitaal geld in het computersysteem van de banken.Het Verhaal van de Goudsmid: mensen brachten vroeger hun gouden munten naar de bank om veilig bewaard te worden in de kluis. De bank gaf daarbij een afgiftebewijs. In plaats van met de gouden munten te betalen, ging men betalen met de afgiftebewijzen van de bank.

Deel 2: Het huidige geldsysteem: Het fractionele geldsysteem (fractional reserve system). De basisaard van geld is veranderd: geld is nu hetzelfde als schuld. Vroeger kon je papier geld inwisselen voor goud. Nu kan het alleen nog inwisselen voor een ander bankbiljet. Hoe word geld gecreerd? Een rekenvoorbeeld uitgaande van $1111,33 en een fractional reserve ratio van 1 op 9 om uiteindelijk bijna $100.000 aan geld te creëren waarover rente moet worden betaald.

Deel 3: Banken kunnen hun praktijken alleen uitvoeren met actieve medewerking van Overheden. Het is erg vreemd dat de mensen, Overheden en bedrijven die de echte rijkdom in de wereld produceren schuld hebben bij een kleine groep mensen die alleen het geld uitlenen dat de rijkdom vertegenwoordigd. Banken lenen geld uit dat ze niet hebben. Geld is schuld. Geen schuld, geen geld. Bijv. In begin jaren 30 slonk de geldhoeveelheid drastisch, omdat er geen nieuwe leningen werden uitgegeven. Waar komt het geld van de rente vandaan? De rente in het systeem word opgebracht door degenen die het hoofd economisch niet langer boven water kunnen houden en bijv. failliet gaan met een bedrijf. Dat kan ook niet anders, want het geld voor de rente word niet gecreërd en moet dus uit de bestaande geldhoeveelheid komen. De tijdsvertraging tussen de creatie van geld en de vernietiging van geld houd het systeem in stand. Noot: vandaar dat de financiële sector opzoek is naar langlopende leningen zoals staatsschuld, hypotheek en studieschuld. Ook koningin Maxima is ingezet om meer arme mensen een microkrediet te geven. De spiraal van de opstapelende schuld. Het hongerige kredietmonster. Feitelijk is het huidige geldsysteem een soort van stoelendans waarbij er steeds één stoel te weinig is. Zolang de muziek blijft spelen gaat het goed. 4 simpele vragen: 1. Waarom lenen Overheden geld bij private bankiers tegen rente op staatsschuld, terwijl Overheden dat geld zelf rente-vrij kunnen creëren? 2. Waarom geen geld creëren dat continue circuleert? 3. Hoe kan een geldsysteem dat gebaseerd is op eeuwig versnellende groei gebruikt worden om een duurzame economie op te bouwen? 4. Wat moet er veranderen (aan het geldsysteem) om een duurzame economie op te bouwen? Noot: het op schuld gebaseerde geldsysteem komt uit een tijd van ‘eeuwige expansie’ van de economie door bijv. handel/veroveringen in den vreemden. De VOC is er beroemd/berucht mee geworden. Nu de wereld steeds ‘kleiner’ is geworden, kan deze manier van doen niet langer meer worden gehanteerd.

Deel 4: Rente vragen noemden men vroeger woekeren. Het is bij veel religie’s een belangrijk gegeven. In het Christendom was het lange tijd verboden om rente te heffen en in Islamitisch bankieren is dat nog steeds zo. De inkomsten uit rente kunnen worden verdeeld als een burgerdividend (leefbaar basisinkomen). Terug naar de goudstandaard is geen goed idee, want dat is beperkt. Ook is het LETS (Local Exchange Trading System) bekend, bijv. NOPPES in Nederland. Noot: tegenwoordig (vanaf ca. 2008) is er als alternatief geldsysteem: de Blockchain waar op onder andere Bitcoin en Eurocoin op zijn gebaseerd. Hierbij word geld gecreëerd door een wiskundige som op te lossen met een computer. De distributie gaat door middel van een ‘peer to peer’ netwerk over internet dat controleert of iemand niet stiekem geld namaakt buiten het netwerk om. Bankiers zullen hierdoor worden weggeautomatiseerd, want alle transactie’s zijn openbaar. Om namelijk een schuldensysteem te kunnen handhaven moeten echter veel gegevens privaat (=oncontroleerbaar) zijn. Er mag dus niet in de boeken of kluis worden gekeken. Dat niet meer te handhaven naast een openbaar systeem. Nadeel van Bitcoin is de grote bewegelijkheid van de prijs en de hoge prijs per stuk. Deze nadelen zijn ondervangen met de Eurocoin. De waarde van een Eurocoin is dan gekoppeld aan de Euro. Het resultaat is een munt die de stabiliteit heeft van de Euro, maar wel een cryptocoin is.

Deel 5: In 1694 werd de eerste bank van Engeland opgericht. De fractional reserve ratio van 1 op 2 was daarbij slechts bedoeld om het systeem geaccepteerd te krijgen. Noot: de huidige ING heeft een fractional reserve ratio van 1 op 19. De amerikaanse revolutie van 1776 was een strijd om onafhankelijk te blijven van de europese (engelse) private centrale banken. Die strijd werd verloren in 1913 met het aannemen van de ‘Federal Reserve Law’ door president Woodrow Wilson. “De Overheid moet al het geld en krediet dat nodig is om het uitgavenpatroon van de Overheid en de koopkracht van de burgers te bevredigen, creëren, uitgeven en in circulatie brengen. Door deze principes aan te nemen wordt de belastingbetaler een immense som aan rente bespaard (1). Het privilege van het creëren en uitgeven van geld is niet alleen het ultieme voorrecht van een regering, het is ook haar grootste creatieve mogelijkheid.” Abraham Lincoln (1809-1865), vermoorde president van Amerika. Noot: de sterfdatum van Rothschild en de geboortedatum van Lincoln liggen niet ver uit elkaar. Geruchten gaan dat Rothschild ziek werd op het moment dat Lincoln werd geboren.

(1) – Burgerinitiatief Ons Geld heeft becijferd dat ca. 45% van alle prijzen een rentecomponent is, van bankiers die geld uit het niets creëren en daar rente over vragen. Ook het rendement van investeerders zit hierbij.

Ron Smit