Martijn2 w200 Martijn de Graaf, voorzitter
Martijn de Graaf (1957) raakte al jong geïnteresseerd in economie en komt tot de ontdekking dat de manier waarop geld functioneert geen natuurlijk gegeven is maar een intelligent ontwerp om ongemerkt rijke mensen rijker te maken. Hij vindt dit onacceptabel en gaat op zoek naar gezondere vormen van economie. De Social Trade Organisation (STRO) is een organisatie die hem laat zien hoe het anders kan en hij gaat deelnemen in een LETS-kring, een vorm van locale economie met een eigen ‘munt’. Aangezien hij het grootste deel van zijn leven afhankelijk is van een uitkering wordt het hem glashelder dat een leefbaar basisinkomen noodzakelijk is om mensen een gezonde financiële ondersteuning voor hun leven te verschaffen. Sinds 2014 neemt Martijn deel in het bestuur van de Basisinkomen Partij.
Sylvie Jacobs w200 Sylvie Jacobs, penningmeester
Sylvie Jacobs (1966) heeft een technisch-economische bedrijfskunde opleiding gevolgd en is autodidact op vele gebieden. Zij is één van de oprichters van de Basisinkomen Partij en neemt sinds enige tijd deel in een samenwerkingsverband met meerdere nieuwe partijen, platforms en maatschappelijke organisaties. Sylvie is internationaal actief bnnen de Equal Life Foundation ten behoeve van de realisatie van wereldgelijkheid en schrijft mee aan argumenten, implementatievoorstellen en beleidsdocumenten voor een gelijker en rechtvaardiger geldsysteem.
Ron Smit w200 Ron Smit, secretaris
Ron Smit (1964) heeft de opleiding Informatica Technologie aan de universiteit in Amsterdam gevolgd. Hij heeft meegedaan aan de landelijke verkiezingen in 2012 voor de Partij van de Toekomst. Ron is mede-oprichter van de Basisinkomen Partij in 2013 en heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam van 2014. Daarbij is hij lid van de Vereniging Basisinkomen. Ron onderzoekt nieuwe technologische ontwikkelingen in de wetenschap. Hij is radiozendamateur met licentie Full.
Reginald Diepenhorst w200 Reginald Diepenhorst, algemeen bestuurslid
Reginald Diepenhorst (1984) heeft een brede werkachtergrond, waarbij zijn cijfermatige inzichten en probleemoplossende capaciteiten zorgen voor een pragmatische aanpak op elk niveau. In december 2015 is hij benoemd tot bestuurslid van de Basisinkomen Partij. Reginald is momenteel werkzaam als Senior Schadeadviseur, waarbij hij naast advisering, trajecten opzet met betrekking tot coaching en procesverbetering. Daarnaast volgt hij de opleiding psychologie aan de Open Universiteit. Hij heeft een passie voor het verbeteren van het het psychologische alsook het fysieke welzijn van mensen
Judith Pelgrom w200 Judith Pelgrom, bestuursondersteuning
Judith Pelgrom (1958) is werkzaam geweest in zowel de commerciële als de culturele sector, onder meer als adjunct directeur bij een bibliotheek . Op dit moment vervult zij meerdere functies, als adviseur, reisleider en medewerker bij een call center. Judith volgt een opleiding bij de trendacademy.eu en is zeer betrokken bij de maatschappelijke veranderingen waar we op dit moment in zitten en het effect hiervan op de toekomst. Judith is sinds december 2015 lid van het team bestuursondersteuning.
Noot: Judith is tijdelijk minder bezig met bestuursondersteuning

 

Bestuur