FAQ: Hoe zullen Bedrijven in Burgereigendom gebracht worden en Wat Betekent het?

V: Hoe kunnen bedrijven in burgereigendom gebracht worden en voorzie je enige weerstand?

A: In het Basisinkomensysteem zullen genationaliseerde bedrijven niet in handen van de overheid zijn; zij zullen direct eigendom van elke persoon van de bevolking worden. Eén van de grote minpunten van de nationalisatie van bedrijven als hoe het in het verleden is gedaan, is dat de overheid eigenaar van de bedrijven is en dus – de bedrijven beheerd worden op een manier om de regering ten goede te komen, vaak inefficiënties creërend als gevolg van corruptie en fraude. Met het gegarandeerde Basisinkomensysteem zal de regering het voertuig zijn om het bedrijf van de private naar de publieke sector te brengen, maar het bedrijf zal niet in handen van de overheid zijn, waar de overheid dan zogenaamd de bedrijven runt ‘namens’ en ‘in het belang’ van het volk. Neen, elke burger zal een aandeelhouder van het bedrijf worden en de mogelijkheid hebben hun aandeelhouderstaken uit te voeren. Het Liquide Democratie platform zou hierin gunstig zijn om ​​dergelijke grote aantallen mensen te laten deelnemen aan evenementen zoals de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

In termen van het proces van in burgereigendom brengen: hierin moeten de wetten van een bepaald land geraadpleegd worden. In landen waar het in burgereigendom brengen gebeurt door middel van het verstrekken van een vergoeding aan de huidige bedrijfseigenaars, stellen we voor dat dit de laatste investering zal zijn waarvoor de inkomstenbelasting vereist zou zijn. De overheid zou dan de bedrijven namens de mensen aankopen, hoewel nog steeds met geld van de belastingbetaler – hetgeen impliceert dat het bedrijf rechtstreeks aan de mensen behoort.

V: Wat betekent het in feite dat een persoon een gelijk aandeel in de nationale ondernemingen van een land bezit?

A: Wij stellen voor dat iedere burger aandeelhouder wordt van die bedrijven die in burgereigendom zijn gebracht als onderdeel van het nationaal erfgoed van het volk. In het zijn van een aandeelhouder bezit iedere burger een gelijk deel van het bedrijf en dus:

  • elke burger heeft een gelijke stem bij belangrijke beslissingen, zoals het benoemen van bestuurders;
  • beheer en dagelijkse werkzaamheden zullen waarschijnlijk blijven zoals ze zijn;
  • de bedrijven en hun management moeten rechtstreeks verantwoording afleggen aan iedere burger;
  • burgers kunnen aandeelhoudersresoluties indienen;
  • de bedrijven dienen het belang van de aandeelhouders, dat wil zeggen: zij dienen de bevolking als geheel;
  • ambtenaren van de overheid spelen geen bevoorrechte rol in het beheer van de bedrijven in burgereigendom; ze zijn de burgers en dus hun rol is gelijk aan die van iedere andere burger.

In termen van het ontvangen van dividenden heeft elke burger een recht op het ontvangen van een leefbaar gegarandeerd Basisinkomen, gefinancierd door de winsten van de bedrijven in burgereigendom, wanneer ze geen andere middelen hebben om zichzelf te ondersteunen (zoals bepaald door de speciale behoeftentest van het land).

V: Dus de aandeleninkomsten uit nationale bedrijven werken niet zoals de stockdividenden doen in de wereld van vandaag, als degenen die over voldoende middelen beschikken om zichzelf te onderhouden hun Aandelen hebben maar geen Basisinkomen krijgen?

A: Correct.

Tekst: Maite