,

Geef mij maar levenslang

Al meer dan vijf jaar ben ik bezig voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Dit idee, dat zo oud is als de weg naar Rome, heeft me sedert het begin van de economische recessie danig in z’n greep. Het heeft dan ook – voor degenen…
,

Misser poldermodel leidt tot werkende armen

In het poldermodel kwamen de partijen niet tot het inzicht dat een basisinkomen essentieel is voor de economie van de toekomst (heden) en dat de prijzen op een niveau moeten liggen dat de bedrijfsinkomsten dusdanig zijn dat de werknemers een…

Over participatiebanen en wat de farce ervan is

Bijstandsgerechtigden werken steeds vaker met behoud van uitkering, maar de problemen met gedwongen werken zonder loon zijn groot. Bijstandsgerechtigden krijgen geen loon voor het werk dat zij verrichten en de onkostenvergoeding is volstrekt…
,

Is een basisinkomen hetzelfde als je hand ophouden voor gratis geld?

Het idee dat we moeten werken voor geld is er in de loop van een lange tijd ingehamerd door met name religie. Kijk iedereen kan zien dat er wat gedaan moet worden om een samenleving draaiende te houden. De manier waarop we dat thans doen is…