Zullen alle winkels in de toekomst uit het straatbeeld verdwijnen?

Moederbedrijf Perry Sport en Aktiesport vraagt uitstel betaling aan Opnieuw is een winkelketen in grote financiële problemen gekomen. Het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport, Unlimited Sports Group (USG), heeft uitstel van betaling…

Experimenten met basisinkomen zijn bijstandsexperimenten

De experimenten met betrekking tot een basisinkomen in Nederland en de wereld hebben helaas onterecht de naam basisinkomen gekregen. Al deze experimenten zijn namelijk niet meer dan experimenten met de bijstand. De gemeente Utrecht heeft…

Wat is dat met Europa en al die subsidies?

Link http://www.pnoconsultants.nl/subsidies Europa stimuleert steden om te innoveren door 372 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen voor innovatieve stedelijke ontwikkeling. Steden met meer dan 50.000 inwoners kunnen tot eind maart…

De oplossing voor vluchtelingencrises is om wapens te verbieden

De handeling van de verkoop en distributie van wapens is in feite een misdaad tegen de mensenrechten, het recht op leven, omdat het ontwerp en de creatie van een wapen de bedoeling van het door geweld nemen van een menselijk leven impliceert…

Leefbaar basisinkomen keert de leegloop van dunbevolkte gebieden

In Nederland zijn er gebieden waar veel mensen bij elkaar wonen en gebieden waar weinig mensen wonen. In de dunbevolkte gebieden dreigt een leegloop of bevolkingskrimp en dit heeft gevolgen voor de gebieden en de mensen die daar wel blijven…

Het Ministerie van Sociale Zaken en de Tegenprestatie, een economische terreur tegen de eigen burgers

Alsnog maatregel bij ontbreken tegenprestatie (klik op de link) Een economische terreur tegen de eigen burgers De regeringspraktijken als opgetekend in het bovenstaande bericht zijn de economisch-terroristische aanslagen in eigen land…