Congresboek 2 Mei 2015 Basis Inkomen Partij (BIP)

Punt Tijd Actie
0 15 Leden controleren op lidmaatschap met lijst.
1 5 Johan doet een voorwoord.
2 5 Landelijk bestuur wijst uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres een oneven aantal voorzitters aan + congresvoorzitter(s) stelt/stellen zich voor + algemene voorstelronde (iedereen stelt zich voor) + congresvoorzitter(s) vraagt/vragen leden eventuele moties en amendementen in te dienen. Congresvoorzitter introduceert congresprincipes.
3 5 Congresvoorzitter wijst een stemcommissie aan (Art. 4.17 f) de stemcommissie brengt op verzoek van de congresleiding de amendementen in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid zoals door de Besluitvormingscommissie in het congresboek aangegeven en daarna het al dan niet geamendeerde voorstel; indien het voorstel bestaat uit beslispunten, al dan niet opgedeeld in sub-beslispunten, dan worden deze beslispunten én de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in stemming gebracht
4 60 Congresvoorstel voorlezen (Martijn) 6 van de 10 punten.
5 60 Lunchpauze EIGEN LUNCH NUTTIGEN
6 40 Congresvoorstel voorlezen (Martijn) rest (4) van de 10 punten.
7 20 Amendementen bespreken + in stemming brengen
8 Napraten met koffie en thee