Statuten Artikel 12 De landelijke Besluitvormingscommissie

  1. De landelijke Besluitvormingscommissie bereidt de besluitvorming voor het congres voor, bewaakt daarbij de overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. De Besluitvormingscommissie beslist in de vergadering, indien wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel, over de formulering daarvan. De Besluitvormingscommissie stelt de notulen van het congres of de uitkomst van het referendum vast.
  2. De landelijke Besluitvormingscommissie is belast met de bewaking van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de gehele partij.

Statuten Artikel 15 Taken bestuur (ter info voor congres) (S)

  1. Het bestuur op elk niveau heeft, naast het in algemene zin leiding geven aan de partij, in elk geval de verantwoordelijkheid dat aan de ledenvergadering worden voorgelegd:
  2. c) voorstellen met betrekking tot reglementen;
  3. d) voorstellen met betrekking tot het politiek programma.

In stemming brengen Congresvoorstel 1
Op te nemen in het politiek programma:
Burgeraandeelhouderschap i.e. banken/verzekeraars/media/telefoondiensten/water (‘mensenrechtenbedrijven’) eigendom van de burgers maken

In stemming brengen Congresvoorstel 2
Op te nemen in het politiek programma:
Basisinkomen invoeren met financieringsmethode nr. 2 (naast de bestaande via de belastingen) via de winsten van bedrijven genoemd in voorstel 1 en de herbestemming van de defensiebudgetten

In stemming brengen Congresvoorstel 3
Op te nemen in politiek programma:
Gelijke munteenheid