Congresregelement Basis Inkomen Partij (BIP)

Motie’s
1. Een motie mag maximaal 300 woorden tellen

Een goede motie …:
… is concreet en heeft m.a.w. 1 focuspunt of onderwerp.
… is bespreekbaar door alle rollen.
… houdt rekening met het mogelijke standpunt van andere rollen.

Een rasechte motie …:
… bestaat uit drie onderdelen:

De probleemstelling = een vaststelling van een feit dat door jullie rol als een probleem gezien wordt.
Argumentatie = opsomming van de redenen waarom jullie dit een probleem vinden.
Aanbevelingen = opsomming van jullie voorstellen om het probleem aan te pakken.
… ziet er dan schematisch als volgt uit:

‘Gelet op …’
‘Overwegende dat …’
‘en daarom bevelen wij aan dat …’‏

Congres
1. Het congres wordt geleid door een oneven aantal voorzitters, die door het Landelijk Bestuur zijn aangewezen uit de leden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres.