Afdeling
Kieskring

Vogelvlucht
Het oprichten van een afdeling is betrekkelijk eenvoudig, omdat men geen inschrijving bij de KvK en Kiesraad hoeft te doen. Dat is al landelijk gedaan. Ook een logo, website, huisstijl, flyers zijn al gemaakt. Een eenpersoons afdeling zou direct van start kunnen. Ook kan er een lokaal bestuur worden gevormd, dat regelmatig bijeen komt. Andere werkzaamheden zijn: leden werven, flyeren op straat, vergaderingen bijwonen cq organiseren, die meer algemeen met het basisinkomen te maken hebben. Hier krijgen de afdeling en de partij meer bekendheid. Tijdens verkiezingen zijn er dingen die belangrijk zijn zoals ondersteuningsverklaring verzamelen.

Logo en huisstijl

Het logo en huisstijl zijn in dit document toegepast. Het logo is ook als svg-file beschikbaar. Daarmee kan het logo op posterformaat of groter worden geprint, maar ook voor visitekaartjes.. Deze file is ook in de startpakket te vinden. Het font is ‘arial’. De tekst ‘afdeling’ is verplicht door de kiesraad dat het een afgeleide van de landelijk partij. Kleur van de tekst ‘kiesdistrict’ mag een andere lokale kleur hebben. In dit voorbeeld is dat hetzelfde als het logo Presentatie Basisinkomen NL in het nederlands en Presentatie Basisinkomen EN in het engels vertaald. Deze kunnen als leidraad worden gebruik bij lezingen met publiek.
Om een brief met huisstijl op te stellen, maak je een kopie van een lege brief met logo naar nieuw op te stellen document.

Lokaal bestuur

Het eventuele meerpersoons lokaal bestuur moet een voorzitter en secretaris hebben. De voorzitter om leiding te geven aan de afdeling en de secretaris voor de verslaglegging van de afdeling. De frequentie van vergaderen kan bijv. 1 keer per maand zijn oplopend naar 1 keer per week tijdens de periode voorafgaand van de Dag van de Kandidaatstelling en de verkiezingen zelf.

Voor 2020 is dat vastgesteld op: 21 december 2020 t/m 17 maart 2021.
Op de Dag van de Kandidaatstelling moet de kieslijst worden ingeleverd  en de waarborgsom worden voldaan en de andere benodigde documenten zijn ingeleverd. Dit alles op papier bij de Kiesraad in Den Haag.
Vooraf is er een controle mogelijkheid bij de Kiesraad voor de documenten.

Het bestuur moet met de software van de Kiesraad documenten aanmaken en uitprinten.
De download locatie volgt later.

Bezigheden
Het lokale bestuur en de rest van de afdeling is vooral bezig met het benaderen van mensen en deze enthousiast te maken voor het basisinkomen en de Basisinkomen Partij in het kiesdistrict.

Het enthousiasme kan bestaan uit: zie onze Steun Ons pagina maar evenzo belangrijk is dat de mensen kiezers worden en de minimaal 30+ ondersteuningsverklaring willen tekenen voor de kandidaatstelling.

Mensen bij drukke plekken aanspreken met bijv. de korte vraag: “Hebt U weleens van de Basisinkomen Partij gehoord?”. Probeer dan een praatje te maken en geeft afsluitend de flyer.
Laat zien dat je van de Basisinkomen Partij bent met bijv. een visitekaartje in een doorzichtig houdertje op de jas. Flyers en folders kunnen uitgeprint worden vanaf onze website en er zijn ook gedrukte versies beschikbaar.

Probeer met andere lokale politieke partijen een gezamenlijk persconferentie te houden en daarbij de kranten en lokale radio en tv zenders uit te nodigen voor een interview.

Subdomein

De afdeling krijgt een e-mailadres bijv. ron.smit@basisinkomenpartij.nl en een subdomain op de landelijke website. Bijv. amsterdam.basisinkomenpartij.nl. Dit geldt totdat de partijfusie voltooid is.

Social Media

De afdelingen moeten accounts aan maken bij Twitter en Facebook. Bijv. afdeling Amsterdam of afdeling Deventer.

Standpunten

Onze partij hanteert politieke standpunten. Het goed kennen van de standpunten om een gelijksoortige stem te geven in de uitingen is belangrijk in een conversatie met potentiële kiezers en met name met de Pers.

De standpunten zijn mede vormgegeven door de thema’s van de SDG’s. Hierin staat het basisinkomen centraal. Deze SDG’s worden verder uitgebreid met artikelen.

Voor hulp en vragen stuur een mail naar info@de-basis.nu.