De roep voor een leefbaar basisinkomen is een roep voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Dit betekent niet dat iedereen evenveel inkomen heeft, maar wel dat iedereen in vrijheid een gelijk basisinkomen ontvangt, waarna het aan de persoon zelf is of hij meer geld wil of juist niet. Het uitgangspunt is dus de gelijkwaardigheid van elk individu.

De nadruk ligt minder op arbeid, maar op inkomen. Het grondrecht op het basisinkomen geldt voor iedere ingezetene van 18 jaar en ouder die in Nederland woont en niet voor zijn eigen inkomen kan zorgen. Ieder zal vrij van armoede en honger kunnen leven en zal zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor zullen een aantal omstandigheden moeten veranderen. De burgers moet zeggenschap krijgen over de machten die nu het huishoudboekje van de burger negatief beïnvloeden. Het zijn de banken, energiereuzen en ziektekostenverzekeraars die te veel macht naar zich hebben toe getrokken waardoor de zeggenschap van de burgers sterk beperkt wordt. Dit is geen goede voedingsbodem voor het basisinkomen. Het leefbaar basisinkomen van de Basisinkomen Partij is het geheel aan maatregelen rondom het basisinkomen zodat dit inkomen gewaarborgd kan worden en onaantastbaar voor schuldeisers is.

Lees verder de standpunten van het basisinkomen volgens de Basisinkomen Partij