Overzicht

Alle modellen op een rij

Vrijgemaakte gelden

Het is nu tijd om de balans op te maken en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor de invoering van een basisinkomen.

De beschikbare hoeveelheid geld, zoals dit berekend is in deel 3 en 4 hebben wij nogmaals even op een rijtje gezet:

  • Hypotheekrenteaftrek – 12,96 Miljard
  • Sociale uitkeringen – 66,6037 miljard

Dit komt neer op een totaal van 79,5637 miljard euro.

Mogelijkheden

Er is rekening gehouden met veilige marges:

10% meer geld is gereserveerd om de modellen te financieren
10% minder geld is gereserveerd op de vrij gemaakte financiën

Op basis van de huidige cijfers kunnen wij geen basisinkomen financieren.

Om model 3 te financieren bestaat een financieringstekort van: 37,92 miljard.
Om model 4 te financieren bestaat een financieringstekort van: 44,74 miljard.

Er zal dus nagedacht moeten worden hoe wij dit financieringstekort kunnen dichten met alternatieve aanpassingen.

Lees het artikel verder in deel 5.