Hoe hoog moet het basisinkomen zijn?

Het antwoord op deze vraag is simpel en ingewikkeld tegelijk. Het simpele antwoord is namelijk: “Hoog genoeg om een gezond basis levensstijl te betalen en de overlevingsangst uit te bannen”. Het ingewikkelde antwoord vraagt om veel rekenwerk en eist ook dat de basis van dit antwoord rekening houdt met alle mogelijke invalshoeken.  

Drie Pilaren – de fundamenten

Om de juiste koers te bepalen moet volgens de BIpartij de volgende punten in acht nemen  om een sterk basisinkomensysteem te ontwikkelen:

1) We moeten weten wat de vaste lasten zijn van een individueel leven, zonder baan, met een huurhuis. Deze berekening hebben wij al uiteengezet en hieruit blijkt dat dit een bedrag van € 1500,-  moet zijn met de huidige prijzen. (lees hier meer over).

2) Er bestaan verschillen in inkomens van alle personen en hoe zij dit inkomen vergaren. Denk bijv. aan een full- of parttime baan, het uurloon, het hebben van een eigen bedrijf of het krijgen van subsidies of uitkeringen.

3)  Niet ieder huishouden bestaat uit één persoon. Denk bijv. aan partners, kinderen of permanente huishouding etc. Hun individuele financiële behoefte is in normale omstandigheden niet zo hoog als dat van iemand die alleen alle rekeningen moet betalen.

Buffer – veiligheid voor alles

Met de data van het CBS heeft de BIpartij zitten rekenen. Er zijn verschillende vormen onderzocht en er is berekend wat elke vorm precies zal gaan kosten. Om een veilig financieringsplan op te stellen is er besloten om een buffer in te bouwen.

Om het simpel te houden hebben we een buffer opgesteld van 10% van de totale werkzame en niet-werkzame bevolking boven de 18 jaar en hebben deze het maximale basisinkomen toegekend van € 1500,- Hiermee voorkomen we discussies dat het financieringsplan te strak berekend is of dat afrondingen een vertekend beeld kunnen geven van de financiële haalbaarheid.

Ga verder met deel 2 van dit artikel.