Vele mensen noemen het bedrag genoemd door Finland een basisinkomen, wat vanuit de grond FOUT is.

Het bedrag van € 560,- per maand voor 2000 uitkeringsgerechtigden in Finland voldoet niet aan enige BASIS om van rond te komen; het ligt onder de helft van de armoedegrens in Finland van circa € 1.100,-. Het geven van een fooi van € 560,- is een goedkope manier om de verantwoordelijkheid van de overheid voor het financieel rondkomen volledig bij de burger neer te leggen, immers die moet werk zoeken om het ‘basisinkomen’ aan te kunnen vullen om zodoende in zijn BASISbehoeften te kunnen voorzien.

Dat zou in principe ook niet zo erg zijn als er volop werk was en men niet ziek is om deze fooi aan te vullen tot een leefbaar inkomen. Echter de praktijk is anders, er zijn niet volop banen, er is een overschot aan werkzoekenden. Het is onmogelijk om alle werkzoekenden aan een baan te helpen, er zijn onvoldoende vacatures. Dat is namelijk al jaren het probleem in Finland, in Nederland alsook wereldwijd, i.e. een hoge en toenemende werkloosheid vanwege het bezuinigingsbeleid van de respectievelijke overheden. Minder geld in omloop betekent minder economische activiteit mogelijk, betekent minder banen. Als je het bezuinigingsbeleid van de overheid terughaalt naar jezelf, zie je bijvoorbeeld dat als jij bezuinigt op de prijs van producten – het goedkoper wil – je hetzelfde teweeg brengt met alle gevolgen van dien. Alles is een kwestie van oorzaak-gevolg als wie we zelf zijn en wat we zelf doen.

Dus een deel van deze Finse mensen die € 560,- krijgt, zal geen (bij)baan vinden om aan de noodzakelijke zegge € 1.500,- per maand te komen. Deze mensen zullen rap vervallen in schuld en armoede en hoogstwaarschijnlijk dakloos raken want € 560,- per maand is gewoon veel te weinig. Nu is het geval dat er in Finland ook geen wettelijke minimumlonen zijn, dus de mensen met honger zullen elkaar beconcurreren op de arbeidsmarkt, zullen aan het werk gaan voor een grijpstuiver en daarmee gedwongen zijn veel uren te maken om toch nog iets van inkomen te ontvangen. Dit drukt uiteraard ook de groei van de hele economie.

Kortom, deze actie van de Finse overheid is een totale uitbuiting van mensen, te weinig geld geven en dan de verantwoording om werk te vinden bij hen leggen. Het is gewoonweg een bezuiniging over de ruggen van werklozen. Vele blinde voorstanders van een basisinkomen roepen “hiep hoi” en zien niet in welke verschrikkelijke gevolgen het heeft als men een bezuinigingsmaatregel verkoopt als een BASISinkomen. Arbeid dient fatsoenlijk beloond te worden – ook in een basisinkomensysteem – en ga alsjeblieft niet mee in het sprookje “een minimumloon is niet noodzakelijk”, een minimumloon voorkomt dat men elkaar gaat beconcurreren en zo de verdere race naar de bodem inzet.

Mensen, laat je niet verblinden door termen als basisinkomen, kijk naar wat werkelijk wordt geboden, wat er voor beweegredenen ACHTER zitten en verwerpt massaal het FOOI-inkomen.

Het basisinkomen dient LEEFBAAR te zijn en ARBEID dient beloond te worden. Trap niet in de leugens van de vazallen van het kapitalisme. Laat je niet uitbuiten!

Stem zelf én vraagt kennissen, vrienden, bekenden en kinderen om massaal op 15 maart

op den lijscht MenS en Spirit / Basisinkomen Partij te stemmen!

Sylvie Jacobs
levenspractivist