Alsnog maatregel bij ontbreken tegenprestatie (klik op de link)

Een economische terreur tegen de eigen burgers

De regeringspraktijken als opgetekend in het bovenstaande bericht zijn de economisch-terroristische aanslagen in eigen land op de eigen burger. Het Ministerie heeft jaren geleden een burgerdoel voor haar oorlog gevonden! Burgers met een uitkering!

Het is ronduit onbeschoft/tiraniek van het Ministerie/de regering om eerst in gebreke te blijven ten aanzien van de verschaffing van voldoende werkgelegenheid om vervolgens dit gebrek af te rekenen op werkloze mensen door hen te dwingen te gaan ‘leren’ (let wel: velen hadden gewoon een baan tot de massawerkloosheid insloeg) en ‘aan het werk’ te komen (let wel: binnen een verzadigde arbeidsmarkt oftewel dit duidt op een zeer agressieve vorm van de psychiatrische aandoening genaamd derealisatie of gewoonweg verdringing in de geest) en zo niet, dan verplicht zinloos of andermans werk (‘vrijwilligerswerk’) gaan doen waarvan de gemeenten en andere bedrijven in de (omliggende) gemeenten dan weer massief kunnen profiteren want ze kunnen mensen nu GRATIS inzetten in hun zgn. arbeidsproces. Dat is hoe je arbeid/je arbeidsmarkt kapot maakt.

Kort gezegd, het Ministerie levert de PRESTATIE van werkgelegenheid realiseren NIET en vervolgens moeten degenen die daar als eersten de last van ondervinden de tegenprestatie leveren. Er is dus nog geeneens een prestatie geleverd door het Ministerie als waartoe ze zich verbonden hebben middels de Grondwet: werkgelegenheid verschaffen. Zien jullie hoe ernstig gestoord dit is? Het is de wereld op zijn kop.

Lesje economie

In een wereld waarin producten goedkoper gemaakt worden, raken meer en meer mensen werkloos. Goedkope goederen zijn waardeloos als er minder mensen zijn die ze kunnen kopen omdat zij GEEN fatsoenlijk inkomen hebben.

Des te minder geld mensen te besteden hebben in de economie door waardeloze constructies als ‘de tegenprestatie’ des te meer werklozen zullen er komen. Het wordt tijd dat er mensen op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen werken die praktisch kunnen redeneren.

Zo boven, zo beneden

We zien dat de overheid dezelfde plichten stelt aan de lagere overheid/de gemeente om met minder geld (‘de decentralisatie’) dezelfde of meer werkzaamheden te verrichten binnen dezelfde tijd tegen minder geld net zoals de gemeente aan de burger de plichten stelt om hetzelfde werk te doen voor minder geld (tegenprestatie).

Mensenrechten vs tirannie

Werkloosheid schept angst en lijden en is een schending van de fundamentele mensenrechten. Elk economisch politiek systeem dat zulk misbruik toestaat is tiranniek van aard en is een schending van mensenrechten. Het wordt tijd om je te realiseren dat het lijden van zovelen die geen baan KUNNEN vinden, voortkomt uit de voortdurende JACHT op winst. In plaats van gemeentes te dwingen de verordening door te voeren zou je – als je als gemeenten enigzins economisch kunt denken – beter het hele geldverslindende controle- en activeringsbeleid onder de loep kunnen nemen want dat kost de gemeente/belastingbetalers meer dan wanneer je het louter bij de verschaffing van uitkeringen houdt. Het aantal mensen wat weer aan een baan komt binnen de huidige staat van massawerkloosheid valt in het niet bij de enorme uitgaven die je als gemeente doet. De spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Doe je wiskunde…

door Sylvie Jacobs