Er gaat grofweg 1/3 af aan inkomstenbelasting. Dan blijft er € 66,- over.
Als je er spullen mee gaat kopen betaal je BTW (gemiddeld zeg 20%) dan blijft er € 66,- minus € 13,20 = € 53,- over.

Rente
In alles wat je koopt is de rente verwerkt die bedrijven moeten betalen op leningen die ze hebben bij investeerders en banken. Iets wat niet zou moeten bestaan want geld is niet bedoeld om geld mee te maken, maar zuiver als ruilmiddel om de uitwisseling van goederen en diensten en informatie te vergemakkelijken. Slechts 60% van uw aankoopbedrag gaat naar de productie- en vervoerskosten en dergelijke reële kosten. Dus de onnodige rente betaling bedraagt zoveel als 40% van de prijzen die je in de winkel bijvoorbeeld betaalt. 40% van € 53,- is € 21,20, dus € 53,- minus € 21,20 = zeg maar € 32,-

Jouw met werken verdiende € 100,- heeft in feite dus maar een waarde van € 32,- en € 68,- ervan gaat naar overheid en banken en investeerders. Zo wordt de waarde van onze arbeid uitgemolken en afgeroomd en hoe hard we ook werken, de samenleving verarmt. Deze misdaad kan niet zo door blijven gaan. En een oplossing is om te werken met een complementaire renteloze digitale ‘munt’.

Wil je inhoudelijk meepraten over dit artikel, neem dan deel aan de Facebookgroepdiscussie (klik hier).