Probleem

De economie is met slechts een weinig gegroeid. De binnenlandse uitgaven gingen ook over het feit dat men meer aan huur uit heeft gegeven, evenals meer aan verzekeringen en openbaar vervoer. Laten deze zaken nou net voortkomen uit het overheidsbeleid. De huur is veelal buitenproportioneel gestegen naar de maximum huurgrens door prijsopdrijvende maatregelen van de regering.

De verplichte ziektekostenverzekeringspremie wordt voor de zoveelste keer verhoogd ondanks het feit dat de zorgverzekeringsmaatschappijen vele miljarden aan reserves hebben opgebouwd. Ook het eigen risico gaat weer omhoog evenals allerlei andere zaken waaronder de verplichte eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen; mogelijk gaat een huisartsbezoek ook onder het eigen risico vallen. Dat zal wel één van de redenen zijn dat het verplichte eigen risico omhoog gaat. De prijs van in- en uitchecken in trein, tram en bus is opgehoogd. Als extra nadeel van het OV-chipkaartsysteem kan worden genoemd dat het als een burgervolgsysteem wordt gebruikt, doordat er zogenaamde metadata in kaart worden gebracht van bewegingen van mensen in het openbaar vervoer. Eigenlijk zouden de mensen korting (‘iets terug’) moeten krijgen voor het afgeven van de gegevens van hun bewegingen in het openbaar vervoer.

Het kleine beetje binnenlandse economische groei dus is vooral te wijten aan dat het feit dat het flink opgeklopt is door overheidsmaatregelen. Het zijn feitelijk kunstmatige economische bestedingen.

Oplossing

De oplossing is het in burgereigendom brengen van nutsvoorzieningen zoals sociale woningbouw, ziektekostenverzekering en openbaar vervoer. De privatisering van de afgelopen 25 jaar heeft alleen maar gezorgd voor afbraak van deze voorzieningen en het geld overgeheveld naar private marktpartijen.

Met basisinkomen zal de regering het voertuig zijn om het nutsbedrijf (openbaar vervoer, bank, verzekeringsmaatschappij, waterbedrijf, netbeheerder, enz.) van de private naar de publieke sector te brengen maar het bedrijf zal niet in handen van de overheid komen, waar de overheid dan zogenaamd de bedrijven runt ‘namens’ en ‘in het belang’ van het volk. Nee, elke burger zal een aandeelhouder van het bedrijf worden en de mogelijkheid hebben hun aandeelhouderstaken uit te voeren. Het Liquide Democratie platform zou hierin gunstig zijn om dergelijke grote aantallen mensen te laten deelnemen aan en stemmen in evenementen zoals de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen.

Dus, het bedrijf wordt eigendom van de burger, het bedrijf wordt de regering en de burger de aandeelhouder waarbij de winsten het leefbaar basisinkomen financieren.

door Ron Smit