We voeren een economische oorlog tegen elkaar, sommigen hebben alle rijkdom vergaard en nu plakken deze een prijs op het Recht op Leven voor anderen.

Het verhaal van hoe we hier gekomen zijn is lang en een beetje ingewikkeld, maar niet te ingewikkeld om te zien dat alles wat we door de eeuwen heen geprobeerd hebben mislukt is, revoluties zijn mislukt – opstanden zijn mislukt – wisselingen van regeringen zijn mislukt.

Pas nu kunnen we wat licht zien in sommige gedemoniseerde Zuid-Amerikaanse landen, waar echte leiders opgestaan zijn voor de armen en de vergetenen en voor een systeemverandering die voor iedereen zou werken en niet slechts voor enkelen.

Maar tot nu toe, zijn er weinig van zulke leiders en ver uiteen in de tijd. Velen die een systeemverandering wilden die te radicaal was voor het systeem om te gedogen werden afgezet, dus is er een wereldwijde beweging nodig om een blijvende verandering tot stand te brengen.

Het vereist IEDER van ons om samen te komen buiten onze kleinzieligheid en overtuigingen van het ‘ik’ om mee te doen als WIJ, als kracht die niet buiten beschouwing gelaten, afgesloten of teruggeduwd kan worden in de kleine onbeduidende leventjes die we hebben geaccepteerd en toegestaan om akkoord mee te gaan.