Wij willen op deze pagina de kosten van een gemiddeld huishouden inzichtelijk maken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een bedrag van 1500 euro aan basisinkomen minimaal benodigd is.

We presenteren daarom hier een rekenvoorbeeld van een gemiddeld uitgavenpatroon, zoals dat zou kunnen gelden voor iemand die enkel van een basisinkomen zou moeten rondkomen. De huur- en zorgtoeslag zijn niet meegenomen, want die houden op te bestaan bij de invoering van een volwaardig basisinkomensysteem.

Gemiddelde uitgaven per maand per persoon bij eenpersoonshuishouden:

Woning
Huur € 550,-
Water € 9,-
Elektriciteit € 53,-
Gas € 62,-
Riool1
Waterschapsbelasting € 16,-
Reinigingsheffing € 12,-
Verzekeringen
Zorgverzekering € 110,-
Inboedelverzekering € 5,-
Aansprakelijkheidsverzekering € 3,-
Uitvaartverzekering € 5,-
Bank
Servicekosten € 4,-
Abonnementen
Televisie, Vaste Telefonie, Internet € 35,-
Mobiele Telefonie € 10,-
Boodschappen en Reserveringen
Biologisch Eten2, Drinken, Persoonlijke Verzorging € 300,-
Kleding € 30,-
Onvoorziene Uitgaven € 30,-
Ontspanning *
Totaal: € 1234.-

In bovenstaand overzicht zijn een aantal kostenposten niet meegenomen, omdat deze posten niet bij iedereen van toepassing zullen zijn. Hieronder staat een opsomming van veel voorkomende kostenposten die boven op de totaalkosten van 1234 euro komen.

 • Openbaar vervoer € 30.-
 • Autobezitters (wegenbelasting + WA verzekering) € 55.-
 • Parkeervergunninghouders €50.-
 • Grafkosten € 10.-
 • Onroerend goed/Gemeentebelasting € 50.-
 • Opstalverzekering / Vve-bijdrage € 15.-
 • Overlijdensverzekering €  5,-
 • Medicijnen en hulpmiddelen
 • Kranten, tijdschriften en boeken
 • Lidmaatschappen; bibliotheek,hobbyclub of sport
 • Onderwijs en verdere educatie

* Ook is het vermelden waard dat een sociaal leven ook geld vraagt, zoals het ontmoeten van mensen ergens, het bijwonen van een evenement, het gaan naar een film of concert, een drankje doen in een café of op het terras.

De algemene veronderstelling dat iemand dus met 1000 euro in de maand een leefbaar basisinkomen heeft, is regelrechte onzin. Je mag weliswaar onbeperkt bijverdienen, maar wat als er geen werk is of je door omstandigheden dit niet kunt uitvoeren? Het is daarom niet realistisch om een bedrag van 1000 euro of minder een basisinkomen te noemen, omdat het bedrag onvoldoende is om in de basisbehoeften – de fysieke levensbehoeften die elk mens nodig heeft om op een waardige en duurzame manier te leven – te voorzien.

Daarom moet het basisinkomen beduidend hoger zijn dan de bijstand. De huidige bijstand brengt mensen onder het bestaansminimum, waardoor zij in feite bestaan in voortdurende angst, zoals bijvoorbeeld angst dat hun spullen kapot gaan en deze hersteld of vervangen dienen te worden of dat zij wel genoeg middelen hebben om de maand fatsoenlijk door te komen of niet verder in de problemen te komen. Dit leidt er toe dat er structurele compromissen moeten plaatsvinden: het gebit en gezondheid worden onvoldoende bijgehouden of een speciaal benodigd dieet zit er niet in (zonder verder te bezuinigen op andere noodzakelijke uitgaven.)
Hiernaast is er onvoldoende werk om de gehele beroepsbevolking te voorzien van een 40-urige baan en hebben zij geen reserves om te kunnen spenderen aan hun persoonlijke ontwikkeling om te voldoen aan de vereisten van de continue veranderende arbeidsmarkt.

Een basisinkomen van minder dan 1500 euro laat het niet toe om fatsoenlijk te participeren in de samenleving. Het drukt en houdt mensen in de armoede. Wij accepteren niet dat de hoogte van het basisinkomen afhankelijk wordt gesteld van de hogere inkomens. Er bestaan andere voorstellen van het basisinkomen die ook mensen met hele hoge inkomens willen voorzien van een basisinkomen omwille de moraliteit. Het effect hiervan is dat de hoogte van het basisinkomen drastisch keldert. Deze voorstellen zullen dan ook het verschil niet kunnen maken – men blijft dan op bijstandsniveau leven. We hebben hierboven gezien dat dat niet genoeg is voor een fatsoenlijk bestaan.

Een bijstand in Nederland is niets anders dan een ‘bijstand in je armoede’ – het houdt je in de armoede. Een basisinkomen in Nederland moet betekenen ‘Inkomen dat de basis is’. Wij staan voor het einde van de armoe, wij staan voor een echte basis!

1Rioolheffing is verschillend per gemeente
2Biologisch eten omdat dit bevorderlijk is voor de gezondheid en voor de Aarde