Basisinkomen daalt Loon* stijgt Totaal inkomen stijgt
€1500,- €0,- €1500,-
€1250,- €500,- €1750,-
€1000,- €1000,- €2000,-
€750,- €1500,- €2250,-
€500,- €2000,- €2500,-
€250,- €2500,- €2750,-
€0,- €3000,- €3000,-


Waarom niet het leefbaar basisinkomen (LBI) voor iedereen?

Hoge inkomens hebben geen LBI nodig. Dat is water naar zee dragen. Vanaf circa € 3000,- netto per maand stellen wij voor dat een LBI niet meer nodig is. Dat maakt het realiseren van een leefbaar basisinkomen bovendien makkelijker te verwezenlijken.

Sluiten we dan niet veel mensen uit?
Circa 20% van de mensen heeft een inkomen van € 3000,- of meer. Veruit de meeste mensen – circa 80% – komen dus in aanmerking voor een LBI.

*Noot: voor ‘loon’ kunnen ook worden gezien andere inkomsten of ontvangsten uit bijvoorbeeld pensioen, rente, handel, huuropbrensten enzovoort.