Is een basisinkomen hetzelfde als je hand ophouden voor gratis geld?

Het idee dat we moeten werken voor geld is er in de loop van een lange tijd ingehamerd door met name religie. Kijk iedereen kan zien dat er wat gedaan moet worden om een samenleving draaiende te houden. De manier waarop we dat thans doen is helaas dusdanig uit de hand gelopen dat we in hoog tempo de Aarde beschadigen waarvan we afhankelijk zijn voor ons bestaan. Dit omdat je geld nodig hebt om te overleven en dat je maar moet zien hoe je aan geld komt. Dat gebeurt door op alle mogelijke en onmogelijke (lees: illegale) manieren werk te scheppen, zelfs in die mate dat er werk gedaan wordt wat in feite onnodig is maar wel grondstoffen en energie verbruikt en tijd en inspanning kost en vervuiling en afval met zich meebrengt. Heel veel mensen zien zich gedwongen zichzelf te compromitteren om aan geld te komen. Door werk te doen waar ze uit zichzelf niet voor zouden kiezen omdat het hun gezondheid schaadt bijvoorbeeld of omdat het het milieu schaadt of andere levende wezens. Of omdat ze zich gedwongen zien veel langer te werken dan bij hun lichamelijke gesteldheid past. Heel veel mensen komen er hierdoor niet toe om de talenten te ontwikkelen die ze verder nog hebben en om meer van het leven op Aarde te ervaren.

Ook zijn er talloze mensen die iemand trouwen om aan geld te komen en talloze kinderen die noodgedwongen bij de ouders blijven wonen omdat er geen werkgelegenheid is.

Dus wat zeg je als mens tegen je medemens als je een basisinkomen als hand ophouden bestempelt: “het feit dat je in leven bent interesseert me niet.” Dat komt mede doordat iemand die zichzelf forceert in een baan denkt: ik ga niet van mijn zuurverdiende geld iemand onderhouden die niet zelf door deze dagelijkse moeite heen gaat. Veel al wordt alleen de directe familie als de moeite waard gezien om in leven te houden.

Als mensheid hebben we helaas deze mentaliteit waarbij we ons niet bekommeren om het geheel waardoor het zo kan zijn dat een enorm aantal van ons in armoede moet zien te overleven terwijl elders geld wordt uitgegeven aan onnodige zaken en verspild. Een basisinkomen kan er alleen komen als voldoende mensen zeggen: “dit is onacceptabel, ik wil deze mentaliteit niet langer toestaan en accepteren. Wie eenmaal geboren is mag leven, omdat hij/zij geboren is”. Wie zijn wij om te zeggen: “wij weten het beter dan het leven zelf, deze is weliswaar geboren maar als deze mens geen werk verricht dan moet hij/zij maar in armoede verkeren en zijn leven moet daar maar onder lijden dan”. Is dat de ultieme daad van wraak ten opzichte van het leven van je medemens?

Daarom, een basisinkomen is de uitdrukking van respect voor leven.

Tekst: Martijn de Graaf