Zoals je reeds begrepen hebt zijn het woelige tijden in Nederland verkiezingsland.

Wellicht ben je ervan op de hoogte dat de Basisinkomen Partij de handen ineen heeft geslagen met de Partij voor Mens en Spirit en Vrede & Recht i.s.m. de Partij voor Kinderbelangen.

Onder deze samenwerking zijn in Nederland 2 kieskringen officieel goedgekeurd door de Kiesraad, het orgaan dat de registratie e.d. regelt voor politieke partijen, te weten de kieskringen Arnhem en Utrecht. We hebben LIJST 27 toegekend gekregen. Door een administratieve fout tijdens de procedure van de ondersteuningsverklaringen zijn er helaas niet meer kieskringen goedgekeurd.

Toch zijn wij hier blij mee, het is een begin.

Ben je sympathisant van het basisinkomenidee of lid van de Basisinkomen Partij dan willen we je op de volgende mogelijkheid wijzen:

Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag je ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waarin je staat ingeschreven. Hiervoor heb je een kiezerspas nodig. Deze vraag je schriftelijk of mondeling aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven. In sommige gemeenten zoals in Amsterdam kan dit zelfs per email en elders ook online met DigiD.

Hiervoor moet je op de website van je eigen gemeente kijken en de stappen volgen om de kiezerspas aan te vragen, zodat je toch Jouw stem op 15 maart kan laten gelden voor LIJST 27 Mens en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R waar wij ons de afgelopen maanden samen sterk voor hebben gemaakt.

Wij begrijpen dat dit je enige reiskosten kan kosten, maar wij willen je toch op de mogelijkheid wijzen, immers, we hebben hier samen aan gewerkt.

Iemand die in kieskring Arnhem of Utrecht woont machtigen om voor je op LIJST 27 te stemmen via een machtigingsformulier kan ook. Hier vindt je de info daarvoor.

Ter afsluiting organiseren wij 2 extra feestelijke huiskamerbijeenkomsten na de verkiezingen, de eerste op 17 maart (derde vrijdag van maart in Kamerik) en de tweede op 22 maart (de eerste dinsdag na de verkiezingen in maart, in Amsterdam).

Vraag tijdig je kiezerspas aan bij je eigen gemeente, liefst direct nadat je je stempas ontvangen hebt!

Wij hopen op je stem en blijven voornemens om samen met de Partij voor Mens en Spirit en Vereniging Vrede & Recht compassie naar politiek Den Haag te brengen!


Met mensenrechtengroet,

Bestuur Basisinkomen Partij